Tähtis Veesurve kõikumised Elva teeninduspiirkonnas!

Hea Klient

Seoses Elva reoveekogumisalal toimuvate uute veetorustike kasutusele võtmiseks vajalike tegevustega võib esineda veesurve kõikumisi ja joogivee kvaliteedi ajutist muutust.

Kui vee kvaliteet ei taastu, palume anda teada avariitelefonil 5155077 või e-kirjaga aadressil evv@evv.ee

Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest!

Tähtis Seoses ilmade külmenemisega suureneb tõenäosus veetorude külmumiseks. Kuidas külmumisest hoiduda?

Veemõõdusõlm olgu soojustatud

Kuna üldjuhul on veemõõdusõlm keldris, siis aitaks kindlasti keldri akende ja uste soojustamine. Vundamendi läbiviik või mõni muu toru sisenemise koht majja ongi kõige ohtlikum külmumiskoht. Tavaliselt on külma silde tekkimise põhjuseks soojustamata vundament ja kütmata või mitte piisavalt köetud ruum.

Kasutuses olevates hoonetes tuleb vaadata üle kogu veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks ligi. Soojustada torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist.

Liiga madal õhutemperatuur veemõõdusõlmes ohustab ka veearvesti töökorda ja arvestid kipuvad rikki minema. Seetõttu oleks inimestele palve külmaperioodil oma veearvestil “silma peal hoida”, et see töökorras oleks. Lihtsam on arvestit soojas hoida kui hiljem väljavahetamisega kaasnevad kulusid kanda.

AS Emajõe Veevärk pakub teenustööna kliendi soovil maakraani sulgemist ja vajadusel kaugloetava arvesti eemaldamist ning hoiustamist (teenuse maksumus 30.-€ koos km-ga). Tuletame meelde, et maakraan kuulub vee-ettevõtjale, kes ainsana võib seda sulgeda ja avada.

AS Emajõe Veevärk

Tähtis AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade muutusest oma tegevuspiirkonnas alates 01.12.2022.a

Käesolevaga teavitab AS Emajõe Veevärk oma Kliente uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest, lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141. Veeteenuse hinna kehtestamine.

Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 10.10.2022 otsusega nr 9-3/2022-041 ja hakkavad kehtima alates 01.12.2022.a. (hinnad ühe m3 kohta eurodes).

Olukorras, kus inflatsioon on ligikaudu 25% ja kõrge elektrienergia hind püsib, ei kata kehtivas veeteenuse hinnas sisalduv Konkurentsiameti poolt heakskiidetud elektrienergia hind endiselt üldhuvi- ja elutähtsa teenuse tagamiseks vajalikke põhjendatud kulusid.

Elektrikulu osakaal moodustab joogivee puhastamise, tarbijani toimetamise, reovee ärajuhtimise ja puhastamise kuludest ligikaudu 45 protsenti ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev elutähtsa teenuse osutamine, tuleb AS-il Emajõe Veevärk kulude katmiseks taas veeteenuse hinda muuta. Eesti Vee-ettevõtete Liit on teinud avaliku pöördumise Riigikogule selleks, et elutähtsa teenuse osutajad saaksid stabiilne elektrienergia hinna, mis peataks ka veeteenuse hinnatõusu. AS-il Emajõe Veevärk ei ole olnud võimalik stabiilset elektrihinda kindlustada kuna ettevõte on riigihanke kohustuslane ning üksi elektrienergia müüja ei suuda fikseeritud hinnapakkumist jõus hoida üle 1 päeva, mis tulenevalt riigihanke reeglitest ei võimalda meil elektrienergia ostmiseks lepingut sõlmida.

Muudame nähtamatu nähtavaks.

EVEL pressiteade

19.11.2022

Muudame nähtamatu nähtavaks!

Ülemaailmset tualetipäeva peetakse igal aastal 19. novembril. Seda tähistatakse juba alates 2013. aastast. Tualetipäeva hakati tähistama seetõttu, et tõsta inimeste teadlikkust reovee puhastamise vajadusest ja selle tähtsusest meie elukvaliteedile ja hügieenile. Kas teadsite, et rohkem kui 3,6 miljardil inimesel maailmas puudub ohutu reovee ärajuhtimise ja puhastamise võimalus.

Ebapiisavad reovee puhastamise lahendused saastavad otseselt meie keskkonda, nii jõgesid, järvi, merd kui ka pinnast, mille tulemusena halveneb ka põhjavee kvaliteet ning joogiveevaru.

Eestis on reovee puhastamise tase suhteliselt kõrge. Keskkonnaagentuuri andmete kohaselt on Eestis ühiskanalisatsiooniga ühendatud lausa 82% elanikest. Eestis on üle 17 600 kilomeetri ühiskanalisatsioonitorustikke, mille toimise ja töökorras hoidmisega tegelevad vee-ettevõtjad igapäevaselt. Selliste suurte taristusüsteemide haldamine nõuab kvalifitseeritud tööjõudu ja rahalist ressurssi, et igapäevane vajalik hooldus ja investeeringud saaksid õigeaegselt tehtud. Veetaristu korrashoiu eest seisavad vee-ettevõtted, kuid nende tegevust märkame sageli alles siis, kui vesi enam kraanist ei jookse või reovesi tekitab ummistusi. Märkame vee-ettevõtete tegevust ja muudame nähtamatu nähtavaks!

https://www.worldtoiletday.info/

AS Emajõe Veevärk kaugjälgimis-, kaameravalve- ja juhtimissüsteem (SCADA) uuendus ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendus

AS Emajõe Veevärk viis ellu SCADA süsteemi moderniseerimise ja objektide visualiseerimise tööde projekti ja soetas uuendatud videovalve süsteemi, mis tagab tuleviku tarbeks valmiduse seirata operatiivsemalt vee-ettevõtte suuremaid joogivee ja- reoveepuhasteid, läbiviidud hanke käigus soetati lisaks valvekaamerad Elva joogiveepuhastile.

Tööde käigus moderniseeriti AS-i Emajõe Veevärk kaugjälgimis- ja juhtimissüsteem ja visualiseeriti objektid, mis ei olnud kaugjälgitavad ehk automaatseid rikketeavitusi ei saadetud ning seadmete olukorda ei olnud võimalik ilma objekti külastamata hinnata. SCADA süsteemi moderniseerimine tagas võimaluse talletada ja arhiveerida varasemast rohkem teavet ning suurendada kaugjuhtimise võimalusi kõigis AS Emajõe Veevärgi opereerimispiirkondades (kokku üheteistkümnes kohalikus omavalitsuses). Lisaks parandati kaugjälmis- ja juhtimissüsteemi kasutajamugavust, et tagada kiirem reageerimine avariide korral. Lepingujärgsed tööd lõpetati ja anti üle mai 2021.

Lisaks soetati kaameravalve parendamiseks 32 kaamera lisamise võimekusega keskseade videode salvestamiseks ja paigaldati kaks väliskaamerat vee-ettevõtte suurima joogiveepuhasti territooriumi jälgimiseks. Tööd lõpetati märts 2022.

Elva joogiveepuhasti valvekaamerate kuvatõmmised:

Lisaks uuendas ja arendas AS Emajõe Veevärk Elva joogiveepuhasti automaatikaprogrammi ülesehitust. Arenduse järgselt on joogiveepuhasti elektri-automaatika lahendusele tagatud ligipääs tervikuna kõikidele automaatikakontrolleri programmi osadele. See tähendab, et automaatikarikke puhul on selle likvideerimise aeg oluliselt kiirem ning parandamine lihtsam. Lisaks loodi valmidus tulevikus lisanduvate kahe uue puurkaevu juhtimiseks. Eelkirjeldatud lahenduse abil parendati AS Emajõe Veevärk suurima joogiveepuhasti toimekindlust, mis omakorda toetab keskkonnasäästlike ja -kaitselisi lahendusi.

Elva joogiveepuhasti automaatika uuendamise tööd:

                   

Lisaks viidi läbi Emajõe Veevärk eestvedamisel kaks projekti tutvustavat infoseminari ettevõtte kollektiivile ning AS Emajõe Veevärk aktsionäridele.

Projekti eesmärgiks oli vähendada ühiskanalisatsiooni opereerimisega seotud negatiivset keskkonnamõju, parandada Peipsi järve ökoloogilist seisundit ja tagada programmi piirkonnas elavatele inimestele hea ja sanitaarne elukeskkond.

Projekti „Emajõe-Pskov WMP-2“ (ER29) kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Projekti kogumaksumus on 660 000,00 eurot, millest Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 594 000,00 euro ulatuses. Täpsem informatsioon programmi kohta AS-i Emajõe Veevärk kodulehel https://www.evv.ee/ettevottest/avalikustamine/projekti-tutvustus/

Lühiülevaade AS Emajõe Veevärk uuendatud kaameravalve süsteemist ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendustest

AS Emajõe Veevärk soetas uuendatud videovalve süsteemi, mis tagab tuleviku tarbeks valmiduse seirata operatiivsemalt vee-ettevõtte suuremaid joogivee ja- reoveepuhasteid, läbiviidud hanke käigus soetati lisaks valvekaamerad Elva joogiveepuhastile.

Kaameravalve parendamiseks soetati 32 kaamera lisamise võimekusega keskseade videote salvestamiseks ja paigaldati kaks väliskaamerat vee-ettevõtte suurima joogiveepuhasti territooriumi jälgimiseks.

Elva joogiveepuhasti valvekaamerate kuvatõmmised:

Lisaks uuendas ja arendas AS Emajõe Veevärk Elva joogiveepuhasti automaatikaprogrammi ülesehitust. Arenduse järgselt on joogiveepuhasti elektri-automaatika lahendusele tagatud ligipääs tervikuna kõikidele automaatikakontrolleri programmi osadele. See tähendab, et automaatikarikke puhul on selle likvideerimise aeg oluliselt kiirem ning parandamine lihtsam. Lisaks loodi valmidus tulevikus lisanduvate kahe uue puurkaevu juhtimiseks. Eelkirjeldatud lahenduse abil parendati AS Emajõe Veevärk suurima joogiveepuhasti toimekindlust, mis omakorda toetab keskkonnasäästlike ja -kaitselisi lahendusi.

Elva joogiveepuhasti automaatika uuendamise tööd:

                   

Töid kaasrahastati Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi 2014-2020 projektist ER29 “Emajõe-Pskov WMP-2”. Projekti kogumaksumus on 660 000,00 eurot, millest Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 594 000,00 euro ulatuses. Täpsem informatsioon programmi kohta AS-i Emajõe Veevärk kodulehel https://www.evv.ee/ettevottest/avalikustamine/projekti-tutvustus/

 

Skip to content