Tähtis Täiendav teade Alatskivi aleviku ühisveevärgi joogivee hetkeolukorrast.

AS Emajõe Veevärk annab teada Alatskivi aleviku ühisveevärgi joogivee hetkeolukorrast.

AS Emajõe Veevärk teostas 19.09.2023 Alatskivi aleviku puurkaevule lisadesinfitseerimise ning uued joogivee kordusproovid võeti 20.09.2023.

Analüüside tulemuste põhjal vastab Alatskivi aleviku ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61  „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 (uus redaktsioon jõustunud 18.03.2023) kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

Hetkel veel ei saa AS Emajõe Veevärk kinnitada, et Alatskivi aleviku joogivesi vastab nõuetele, kuna kinnituseks on vaja kooskõlastust Terviseametilt. Kooskõlastuse saamiseks võtab AS Emajõe Veevärk kordusproovid 26.09.2023.

Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel.

 

Tähtis Veekatkestus Venevere külas 28.09.2023

Hea Klient

Vinni vallas Venevere külas toimub neljapäeval, 28.09.2023 kell 10:00 – 13:00 veekatkestus seoses hooldustöödega Venevere puurkaevus.

Peale veekatkestust võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Veekatkestus Venevere külas 26.09.2023

Hea Klient

Vinni vallas Venevere külas toimub teisipäeval, 26.09.2023 kell 09:45 – 13:45 veekatkestus seoses elektrikatkestusega Venevere puurkaevus.

Elektrikatkestus on vajalik alajaama hoolduse tõttu, töid teeb Arendus & Haldus.

Peale veekatkestust võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Veekatkestus Vehendi külas 26.09.2023

Hea Klient

Elva vallas Vehendi külas toimub veekatkestus teisipäeval, 26.09.2023 kell 11:00-15:00 seoses elektrikatkestusega Vehendi Elamute joogiveepuhastis. 

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.

Peale veekatkestust võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Veekatkestus Luua külas 26.09.2023

Hea Klient

Jõgeva vallas Luua külas toimub teisipäeval, 26.09.2023 kell 08:00 kuni orienteeruvalt kell 11:00 veekatkestus seoses Luua küla joogiveepuhasti rekonstrueerimistöödega.

Peale veekatkestust võib esineda kõrvalekaldeid veekvaliteedis.

Vajadusel palume varuda joogivett veekatkestuse ajaks.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Hooldustööd Tabivere joogiveepuhastis 26.09.2023

Hea Klient

Tartu vallas Tabivere alevikus võib teisipäeval, 26.09.2023 esineda veesurve kõikumisi ja häiringuid veekvaliteedis seoses hooldustöödega Tabivere joogiveepuhastis.

Vabandame ebamugavuse pärast!

Tähtis Veekatkestus Meeri külas 07.10.2023 Muudatus!

Hea Klient

Nõo vallas Meeri külas toimub laupäeval, 07.10.2023 kell 10:00-14:00 veekatkestus seoses elektrikatkestusega Meeri joogiveepuhastis.

Elektrikatkestus on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.

Peale veekatkestust võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Veekatkestus Rebase külas 28.09.2023

Hea Klient

Kambja vallas Rebase külas toimub neljapäeval, 28.09.2023 kell 14:00-18:00 veekatkestus seoses elektrikatkestusega Rebase joogiveepuhastis.

Peale veekatkestust võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Teade Alatskivi aleviku ühisveevärgi joogivee hetkeolukorrast.

AS Emajõe Veevärk annab teada Alatskivi aleviku ühisveevärgi joogivee hetkeolukorrast.

AS Emajõe Veevärk teostas puurkaevu manteltoru läbiva lekkiva adapteri vahetuse ning seejärel ka puurkaevu desinfitseerimise.

19.09.2023 toimub lisadesinfitseerimine puurkaevule ning AS Emajõe Veevärk jätkab Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist kuni nõuetele vastava joogivee tagamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Tabivere aleviku ühisveevärgi vesi vastab nõuetele!

Lugupeetud Tabivere aleviku ühisveevärgi tarbijad!

Anname teada, et AS Emajõe Veevärk poolt Tabivere aleviku ühisveevärgist tehtud kolme järjestikuse seirega võetud analüüside tulemustel vastab ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

AS Emajõe Veevärk jätkab pidevat veekvaliteedi kontrolli. Võimalikest muutustest teavitame teid koheselt.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Lühiajalised veekatkestused Luua külas 25.-29.09.2023

Hea Klient

Jõgeva vallas Luua külas toimuvad ajavahemikul 25.-29.09.2023 lühiajalised veekatkestused seoses Luua küla joogiveepuhasti rekonstrueerimistöödega.

Täpsema info edastame enne veekatkestusi.

Peale veekatkestust võib esineda kõrvalekaldeid veekvaliteedis.

Vajadusel palume varuda joogivett veekatkestuste ajaks.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Kallaste linna Kiriku tänava vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine algab 04.09.2023

Hea Klient!

Kallaste linnas, Kiriku tänaval ja selle lähiümbruses algavad vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd 04.09.2023.

Torustike ehitustööd kestavad kuni käesoleva aasta novembri keskpaigani. Teekatete ehitus teostatakse 2024 aasta kevadel.

Töid teostatakse etapiti ning ajutine liikluskorraldus on muutuv.

Ehitustööde peatöövõtja OÜ Mihkel X, töövõtja esindaja Toomas Treial, 504 5791, info@mihkelx.ee

AS Emajõe Veevärk esindaja Edvin Udras, 525 8326, edvin@evv.ee.

Tähtis Teade Alatskivi aleviku ühisveevärgist joogivee tarbijatele!

Lugupeetud Alatskivi aleviku elanikud!

AS Emajõe Veevärk paigaldas 31.08.2023 joogiveemahuti Alatskivi koolimaja (Kooli 1 aadressile) Tartu mnt poolsele küljele.

Joogiveemahutist saavad joogivett võtta tarbijad, kes ei soovi kraanivett keeta. Soovijad saavad oma jooginõud ise täita.

Palume kasutada vett säästlikult ja keerata kraan peale kasutamist hoolikalt kinni.

AS Emajõe Veevärk jätkab Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist kuni nõuetele vastava joogivee tagamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Tähtis Alatskivi aleviku veekvaliteet – vett tarbida keedetult!

Lugupeetud Alatskivi aleviku ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 29.08.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud mikrobioloogiliste näitajate osas. AS Emajõe Veevärk on teavitanud Terviseametit Alatskivi aleviku joogivee kvaliteedi muutusest.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega, sellega seoses teostame Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist. Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks palume Alatskivi aleviku ühisveevärgi veetarbijatel KEETMATA VETT SÖÖGIKS JA JOOGIKS MITTE TARBIDA. LÄBIKEEDETUD VESI EI KUJUTA OHTU!

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Tähtis Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine algab 21.08.2023

Hea Klient!

Tammistu külas algavad 21.08.2023 kuupäeval vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd, mis kestavad novembri keskpaigani. Töid teostatakse etapiti ning ajutine liikluskorraldus on muutuv.

Tööde käigus võib esineda ka ajutisi veekatkestusi.

Töid teostab Wesico Project OÜ. Töövõtja esindaja Aivar Käis, 502 3563, aivar@wesico.ee.

Liikluskorralduse eest vastutab Raigo Rammul, 5553 1335.

Tööde tellija AS Emajõe Veevärk, tellija esindaja Edvin Udras, 525 8326, edvin@evv.ee.

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56, 50106

tel: +372 731 1840 | evv@evv.ee | www.evv.ee

Skip to content