Hea Klient

Seoses suurte veekoguste kasutamisega kastmiseks on asulates vee tarbimine suurenenud ja on suur oht veevarustuse häirete tekkimiseks.

Tagamaks kõikidele klientidele joogivesi, palume tungivalt vähendada vee kasutamist kastmiseks ja basseinide täitmiseks.

AS Emajõe Veevärk palub vältida joogivee kasutamist kastmisveena!

Tasub mõelda, kuidas kastmiseks vajaminevat vett tulevikuks varuda. Selleks võiks koguda vihmaperioodidel sademevett, äärmisel juhul kasutada veesäästlikke kastmisveelahendusi (näiteks tilkkastmissüsteeme).

Oluline on märkida, et vee-ettevõtted peavad kinni pidama neile Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud joogiveeks kasutatava põhjavee mahust. Ette antud limiite ei tohi ületada, sest ületamise korral võib kogu piirkonna põhjavee kasutamine joogiveena ohtu sattuda. Ühisveevärgi süsteemide ehitamisel on arvestatud nende limiitidega ja esmatähtis on tarbijatele tagada joogivesi.

Head koostööd soovides

AS Emajõe Veevärk

Skip to content