Korduma kippuvad küsimused
Valige nimekirjast allpool huvipakkuv teema. Muude küsimuste korral palume võtta ühendust meie klienditeenindusega:

Mida peab Klient teadma oma kinnistu vee- ja kanalisatsiooni taristu kohta?

Klient peab teadma, kus on tema vee ja -kanalisatsioonitaristu liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, samuti kus asub tema kinnistul veetorustiku peakraan (sulgemisarmatuur) ja kinnistul paiknev kanalisatsiooni vaatluskaevu asukoht.

Liitumispunktist kinnistu poole asuvad torustikud kuuluvad kinnistuomanikule ja nende hooldamine ja vajalik remont on Kliendi kohustus. Kliendil on soovitav tutvuda AS-i Emajõe Veevärk kodulehel oleva teenustööde hinnakirjaga: https://www.evv.ee/teenustoode-hinnakiri/

Tarbimiskoha omaniku vahetus

Palume uuel omanikul teha lepingu muutmise avaldus läbi meie kodulehe www.evv.ee iseteeninduse: https://iseteenindus.evv.ee/login
Eelnevalt tuleb ennast iseteeninduses kasutajaks registreerida (id-kaardi, mobiili-id või smart-id-ga) ja e-mailile saadud teate kaudu kinnitada, pärast mida saab sinna keskkonda juba sisse logida.
Iseteeninduskeskkonnas palume täita ära lepingu muutmise avaldus.
Avalduse täitmisel tekkivate küsimuste korral helistage tel. 731 1840 (tööpäevadel 8:00-12:00 ja 13:00-17:00)

Kuidas toimida kanalisatsiooni ummistuse puhul?

Tänavatorustiku ummistusest palume teada anda avariitelefonil 515 5077. Kinnistusisese ummistuse likvideerib majaomanik. Kui ummistuse asukoht ei ole koheselt Kliendi poolt tuvastatav ja kohale on kutsutud AS Emajõe Veevärk töötaja ning ummistust likvideeriv AS-i Emajõe Veevärk töötaja tuvastab ummistuse kinnistul (liitumispunktist kinnistu pool), teostatakse ummistuse likvideerimine tasulise teenustöö korras. AS Emajõe Veevärk töötaja küsib selleks eelnevalt kinnistu omanikult kirjaliku nõusoleku.

Kuidas ennetada kinnistusiseseid ummistusi?

Kanalisatsiooni torustiku sagedane ummistuste põhjus on kanalisatsiooni torustikku mittekuuluvate asjade sattumine. Kindlasti peab vältima ka kanalisatsiooni kohvipaksu ja köögipaberite viskamist ning rasvade ja toidujäätmete valamist. Soovitatav on majapidamises olevaid haisulukke regulaarselt hooldada ja puhastada ning sinna kogunenud sodi visata prügikasti. Dušši ja vanni väljavoolude sagedaste ummistuste põhjuseks on sinna kogunenud pikad juuksed.

Miks on kraanivesi roostene ja/või ebameeldiva lõhnaga?

Halvast veekvaliteedist palume meid alati teavitada avariitelefonil 515 5077 või saata e-kiri aadressil evv@evv.ee. E-kirja palume lisada ka oma kinnistu täpne aadress ja kontakttelefoni nr, et saaksime lisainformatsiooni saamiseks Teiega ühendust võtta.

Vähene veetarbimine mõjutab torustikes oleva vee kvaliteeti, sest oma iseloomult ei ole joogivesi steriiline. Kasutuseta seisnud torustikud tuleb enne joogivee tarbimist üle loputada. Terviseamet: https://www.terviseamet.ee/et/uudised/kasutuseta-seisnud-torustikud-tuleb-enne-joogivee-tarbimist-ule-loputada

Ajutiselt võib vee kvaliteeti mõjutada järsk veevõtmine hüdrandist operatiivteenistuse poolt, hüdrandi hooldus, vee- ja elektrikatkestus, torustike ehitus, torustike avariid.

Veekvaliteeti võib mõjutada ka see, kui kinnistu ja/või majasisene torustik on vana ja ka see kui on paigaldatud majasiseselt filtreid ning neid ei ole Kliendi poolt hooldatud vastavalt filtritootja soovitustele.

Kui probleemiks on soojale veele tekkiv ebameldiv lõhn, siis selle põhjus peitub sageli majapidamisse paigaldatud soojaveeboileris. Kui boileris soojendatava vee temperatuur jääb alla +55 kraadi, siis võib see panna boileri seintel loomulikult eksisteerivad bakterid “elama” ja see omakorda võibki põhjustada ebameeldivat lõhna vee juures. Kui boileri temperatuur on püsivalt üle +55 kraadi, on tõenäolisem, et boileris loomulikult eksisteeriv bakteeria hävib ega paljune ja siis ei teki ka veele ebameeldivat lõhna.

Soojaveeboileri paigaldamisel mitte nõetekohaselt paigaldatud torustikud, valesti paigaldatud või üldse paigaldamata jäetud tagasivoolu klapid, ülerõhu klapid ja/või paisupaagid tekitavad vee soojenedes (ja paisudes) maja torustikus ülerõhu ning halvemal juhul võib läbi segisti sattuda riknenud vesi ka külmaveetorusse.

AS Emajõe Veevärk müüb vett, mille kvaliteet peab vastama joogiveele esitatavatele nõuetele (Sotsiaalministri 24.september 2019.a. määrus nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”) ja teeb joogivee kvaliteedi kontrollimiseks kontrollproove tihedamalt, kui nõuab seadus ning teostab järjepidevalt taristul hooldustöid vee kvaliteedi parandamiseks.

Mida ette võtta, kui veesurve on nõrk?

Veesurve probleemide korral palume helistada meie avariitelefonile 515 5077 või saata e-kiri aadressil evv@evv.ee

AS Emajõe Veevärk joogiveepuhastid, kus vesi ühisveevärgi torusse pumbatakse on kaugelt jälgitavad ja salvestavad ning saadavad pidevalt veetorustikku mineva veekoguse ja surve.

Enamik madala veesurve probleeme saab alguse kinnistu sees paiknevatest Kliendi paigaldatud, kuid hooldamata jäetud sõeladest ja/või filtritest. (Kuna AS Emajõe Veevärk müüb Kliendile nõuetekohast joogivett, ei ole sellised filtrid enamikel juhtudel üldse vajalikud). Oluline on kõiki majapidamisse paigaldatud filtreid regulaarselt (vastavalt tootja kasutusjuhenditele) hooldada ja filtri sisu vahetada.

Teine sagedane põhjus on see, et torustiku rajamisel või rekonstrueerimisel on paigaldatud liialt peenikesed (väikese läbimõõduga) veetorud, mis ei võimalda korraga mitme kraani avamist. Põhjuseks võivad olla ka vanad torustikud, mis on seest “täis kasvanud“.

Talvisel ajal võib surve kadu olla märk ka sellest, et kusagil torustikus on hakanud vesi külmuma (Kuidas kaitsta torusid külumise eest, vt siit: https://www.evv.ee/kliendile/kasulik-info/).

Kortermajades võiks esimese asjana veenduda, et keegi naabritest ei ole maja peakraani sulgenud.

Kuidas toimida torustike avarii puhul?

Kui avastatud avarii asub liitumispunktist tänava poole, likvideerib AS Emajõe Veevärk selle omal kulul esimesel võimalusel. Palume teedel nähtvatest veeleketes ja ummistustest koheselt teada anda AS-i Emajõe Veevärk avariitelefonil 515 5077. Kui leke asub kinnistu sees, on avarii likvideerimise kohustus Kliendil. Kinnistusisese avarii tuvastamisel on AS-il Emajõe Veevärk õigus teenus ajutiselt Kliendile peatada, kuni kinnistusisese avarii likvideerimiseni.

Miks mul ei ole vett?

Esmalt palume kontrollida, kas tegemist on planeeritud veekatkestusega, mille kohta leiate infot AS-i Emajõe Veevärk leheküljelt: https://www.evv.ee/

Vee ootamatu kadumine võib olla seotud ka üldise elektrikatkestusega. Siinkohal soovitame kontrollida, kas majapidamises on elekter olemas. Reeglina taastub veeühendus elektriga samaaegselt.

Kortermajas võib korteris vesi ootamatult kaduda ka juhul, kui keegi on majas peakraani sulgenud, et teha näiteks oma korteri-siseseid remonttöid. Palume esmalt kontrollida, kas maja peakraan on ikka avatud. Kindlasti tuleb korteriühistut teavitada, kui on vajadus majas vesi sulgeda, et ühistu saaks teavitada kõiki teisi korteriomanikke vee sulgemisest tööde ajal.

Kui kõik eelloetletud variandid on välistatud, siis palume pöörduda AS-i Emajõe Veevärk poole.

Mida ette võtta, kui veearvesti juurest tilgub vett?

Kui arvesti juurest tilgub vett, tuleks esmalt välja selgitada, kas tegemist on välise kondensveega või lekib vesi torustikust. Kui veearvesti ära kuivatada ja ikkagi lekib, siis võib leke olla torustikus ja sellisel juhul tuleks ühendust võtta AS-ga Emajõe Veevärk.

Mida teha, kui veearvesti on külmunud, rikutud vmt?

Võimalusel tuleks sulgeda maja peakraan ja viivitamatult teavitada AS-i Emajõe Veevärk, kes saadab kohale tehniku, et paigaldada uus arvesti. Külmunud/rikutud arvesti vahetusega kaasnevad kulud tasub Klient.

Kuhu teatada puuduvatest tänavakaevudest või ohtlikest kaevudest?

Puuduvatest tänavakaevuluukidest või ohtlikest kaevudest palume teavitada kohalikku omavalitsust või AS-i Emajõe Veevärk avariitelefonil 515 5077.

Kuidas kujuneb vee hind?

Vee hinna kooskõlastab Konkurentsiamet, kes arvestab reaalseid piirkondlikke kulusid.

Skip to content