Emajõe-Võhandu valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt nr 2004/EE/16/C/PE/007

Euroopa Komisjoni (EK) rahastusotsuse algus 31.03.2005, lõpp 31.12.2010, rahastamistaotlus EK-le esitatud: august 2004. Projekti eesmärk on viia Emaõe-Võhandu valgalas paiknevate omavalitsuste veemajanduse infrastruktuur vastavusse EL direktiividega. Projekti investeeringute kogumaht 840 miljonit krooni. Projektiga haaratud 28 kohalikku omavalitsust (KOV) Tartumaa, Jõgevamaa, Ida-Virumaa, Põlvamaa ja Võrumaalt. Projekti elluviimiseks laiendati kahe vee-ettevõtte omanike ringi AS Võru VesiAS Põlva Vesi ja moodustati üks uus regionaalne vee-ettevõte AS Emajõe Veevärk.

Projektis osalevad KOV: Alatskivi vald, Elva linn, Haaslava vald, Kallaste linn, Kambja vald, Konguta vald, Laeva vald, Luunja vald, Meeksi vald, Mäksa vald, Nõo vald, Puhja vald, Rannu vald, Rõngu vald, Tartu vald, Tähtvere vald, Vara vald, Ülenurme vald, Palamuse vald, Puurmani vald, Tabivere vald, Avinurme vald, Ahja vald, Põlva vald, Põlva linn, Räpina vald, Antsla vald ja Võru linn.

 

Emajõe-Võhandu projekt hõlmab siis kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Kõigi kolme ettevõtte hallatava piirkonna toetuse kogusummaks 53 695 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetusmäär moodustab 45 640 750 eurot e 85%. Planeeritud investeeringute üldine eesmärk on reoveetöötlusrajatiste ja reoveevõrgustiku ning joogiveetorustiku rekonstrueerimine, põhjaveele lähedal oleva jääkreostuse likvideerimine.

Skip to content