Geoaluseid, planeeringuid ja projekte vaadatakse üle avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada digitaalselt (joonised esitada dwg või pdf formaadis) AS Emajõe Veevärgi iseteeninduskeskkonnas. Avalduse juurde tuleb lisada ülavaatamiseks esitatav töö (joonised, seletuskiri jne).

Skip to content