Missioon: AS Emajõe Veevärk missiooniks on läbi jätkusuutliku, keskkonnateadliku ja efektiivse majandamise kvaliteetse ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine.

Visioon:
*Olla ühinenud omavalitsuste veemajanduse kompetentsikeskus
*Olla avatud ja usaldusväärne
*Olla veemajandusalase teadlikkuse tõstja ja regionaalse vee-ettevõtluse arvamusliider
*Kasutada säästlikult loodusressursi, pakkuda klientidele kõrge kvaliteedilist veeteenust, arendada innovaatilisi lahendusi ettevõtte efektiivsemaks majandamiseks ning olla edumeeseim vee-ettevõtte Eestis

Eesmärgid:
*Hoida oma halduspiirkonnas veemajanduse infrastruktuur vastavuses kehtivate nõuetega, et võimaldada klientidele kvaliteetne veeteenus.
*Tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus läbi edasiste investeeringute ja keskkonnahoidliku tegevuse lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest.
*Efektiivse äritegevusega käsikäes käiv sotsiaalmajanduslik regionaalareng.

Skip to content