Teenus Ühik Minimaalne kogus Hind  eurodes (käibemaksuta) Hind    eurodes  (käibemaksuga)
Lukksepa teenus *1 tund 1 30,00 36,00
Töödejuhataja või omanikujärelevalve teenus *1 tund 1 35,00 42,00
Lisaarvesti või ajutise arvesti plommimine tk 1 30,00 36,00
Lisaarvesti paigaldus ja plommimine tk 1 55,00 66,00
Maakraani sulgemine tk 1 25,00 30,00
Maakraani avamine tk 1 25,00 30,00
Tühisõit objektile *3 tk 1 25,00 30,00
Reovee vastuvõtmine reoveepuhasti käsivõrega purglas (lepinguline partner) m3 1 4,87 5,84
Reovee vastuvõtmine reoveepuhasti automaatvõrega purglas (lepinguline partner; Elva RVP, Vinni RVP) m3 1 2,50 3,00
Raamatupidamisteenus arve 1 5,00 6,00
Kaugloetava lisaarvesti (DN15, DN20) paigaldus koos sõlme ehitusega tk 1 150,00 180,00
Tasu kaugloetava veearvesti taatlemise eest (kliendile kuuluv arvesti) *1*2 tk 1 vastavalt taatleja hinnakirjale vastavalt taatleja hinnakirjale
*1 – Lisandub väljasõidutasu tk 1 25,00 30,00
*2 – lisandub personali/lukksepa teenus tund 1 30,00 36,00
*3 – kokkulepitud ajaks mitteilmumine või sellest teavitamata jätmine vähemalt 2 tundi ette
Väljaspool tööaega (E-R 8.00-17.00) rakendatakse tööjõukulule koefitsienti 1,5
Riiklikel pühadel rakendatakse tööjõukulule koefitsienti 2,0
AS Emajõe Veevärk ei teosta hoone- ja kinnistusiseseid sanitaartehnilisi teenustöid!
Skip to content