AS Emajõe Veevärgi hankekord (viimati uuendatud 10.01.2020) ja 2020. aasta hankeplaan.

2020. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Veebruar Nõo vald Nõo alevik, Kaare tn ja Sügaoru tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine
Kastre vald Kurepalu järveäärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Märts Vinni vald Vinni uue veehaardekompleksi rajamise projekteerimis-ehitustööd
Aprill Üld Haljasalade niitmine 2020-2021
Nõo vald Nõo vald, Tamsa küla, Uue-Kruusi kinnistu vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimistööd
Mustvee vald Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd
Juuni Kastre vald Aardlapalu küla, Männisalu vkt 5 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd
Üld AS Emajõe Veevärk SCADA süsteemi moderniseerimine ja objektide visualiseerimine
Juuli Kastre vald Melliste küla, Tartu mnt 1 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitustööd
Skip to content