AS Emajõe Veevärgi hankekord ja 2019. aasta hankeplaan.

2019. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Veebruar Mustvee vald Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Märts Peipsiääre vald Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Taotluse koostamine toetuse taotlemiseks SA KIK ÜF meetmest “Veemajandustaristu arendamine“
Elva vald Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Roiu alevikus Lao kinnistu veevarustuse ühendustorustiku projekteerimis-ehitustööd
Tartu vald Tammistu külas Öökulli kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustiku ehitustööd
Tartu vald Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd
Aprill Üld Haljasalade niitmine 2019
Üld Kahe hooldussõiduki soetamine
Peipsiääre vald Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd
Tartu vald Tabivere Pargi tn ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd
Nõo vald; Elva vald Peedu tee ja Uuta küla kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Räpina vald Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kambja vald Kambja kortermajade vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd
Mai Elva vald Elva linna Liiva tn vee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatendi ehitustööd
Räpina vald Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Mustvee vald Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine, II etapp projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Uderna küla Laskespordibaasi ja Tiiru kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd
Juuni Elva vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Luunja vald, Vinni vald, Tartu vald Veemõõdukaevude paigaldamine (Elva, Nõo, Peipsiääre, Luunja, Vinni ja Tartu vallas)
Elva vald Rõngu aleviku Tehase tänava piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
Skip to content