AS Emajõe Veevärgi hankekord.

2018. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Jaanuar Mustvee vald Kasepää teekonstruktsioonide taastamise ehitustööde järelevalve (Maanteeamet)
Veebruar Kambja vald Sipelga põik tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamine
Märts Elva vald Rõngu alevik, Tehase tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatised
Aprill Elva vald Kaera tänava kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd
Üld Haljasalade niitmine 2018
Elva vald Vestika tn 2 (Elva linn) kinnistu veevarustuse ühendustorustiku projekteerimis-ehitustööd
Mai Elva vald Ene kinnistu veevarustuse ühendustorustiku projekteerimis-ehitustööd
Räpina vald Biotiikide puhastamine
Nõo vald Liiva tn 19 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd
Tartu vald, Nõo vald Vesneri, Liiva 28a ja Tartu tn 26 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd kinnisel meetodil
Üld Hooldussõidukite soetamine
Elva vald Järve tee 1 kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
Juuni Kastre vald Võõpste reoveepuhasti rekonstrueerimine
September Mustvee vald Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Mustvee vald Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Aakre küla ühiveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Võnnu aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Oktoober Elva vald Rõngu läänepoolse osa kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd
Kastre vald Aardlapalu-Männi elamurajooni veetorustike ehitustööd