AS Emajõe Veevärgi hankekord (viimati uuendatud 10.01.2020) ja 2020. aasta hankeplaan.

2020. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Jaanuar Kastre vald Kurepalu järveäärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevpumpla rajamine
Kastre vald Melliste küla, Tartu mnt 1 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitustööd
Veebruar Vinni vald Pajusti alevik, Lepasaare vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla ehitustööd
Nõo vald Nõo alevik, Kaare tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd
Märts Mustvee vald Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd
Skip to content