AS Emajõe Veevärgi 2018. aasta hankeplaan

Kuu Piirkond Menetlusliik Projekti nimi
Jaanuar Mustvee vald Lihthange Kasepää teekonstruktsioonide taastamise ehitustööde järelevalve (Maanteeamet)
Veebruar Elva vald, Tartu vald, Räpina vald Väikehange Biotiikide puhastamine
Tartu vald Lihthange Tammistu vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustik (ehitus)
Märts Kastre vald Lihthange Aardlapalu-Männi elamurajooni veetorustike ehitustööd
Elva Väikehange Soojustatud garaaži ehitus survepesuautole (projekteerimine)
Üld Väikehange Haljasalade niitmine 2018
Aprill Tartu vald Väikehange Tammistu juurdepääsutee
Mai Üld Väikehange Hooldussõiduki(te) soetamine
Juuni Elva vald Lihthange Rõngu läänepoolse osa kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd (ehitus)
Juuli Üld Lihthange Teleskooplaaduri soetamine
August Üld Lihthange SCADA uuendamine
September Kastre vald, Elva vald, Mustvee vald Lihthange SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse taotlusvoorust positiivse otsuse saanud projektide projekteerimis-ehitustööde hanked
Oktoober
November Tartu vald Lihthange Vesneri vee- ja survekanalisatsioonitorustike ehitustööd
  Nõo vald Väikehange Liiva 28a kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (ehitus)
Detsember