AS Emajõe Veevärgi hankekord (viimati uuendatud 10.01.2020) ja 2020. aasta hankeplaan.

2020. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Veebruar Nõo vald Nõo alevik, Kaare tn ja Sügaoru tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine
Kastre vald Kurepalu järveäärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Märts Peipsiääre vald Alatskivi alevik, Parkla kinnistu vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitustööd
Nõo vald Luke küla, Oja tn 9 kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
Vinni vald Vinni uue veehaardekompleksi rajamise projekteerimis-ehitustööd
Vinni vald Pajusti alevik, Lepasaare vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla ehitustööd
Aprill Üld Haljasalade niitmine 2020-2021
Mustvee vald Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd
Mai Üld Kaugjälgimissüsteemi uuendamine
Juuni Kastre vald Melliste küla, Tartu mnt 1 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitustööd
Skip to content