AS Emajõe Veevärgi hankekord (viimati uuendatud 18.07.2019) ja 2019. aasta hankeplaan.

2019. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Veebruar Mustvee vald Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Märts Peipsiääre vald Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Taotluse koostamine toetuse taotlemiseks SA KIK ÜF meetmest “Veemajandustaristu arendamine“
Elva vald Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Tartu vald Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd
Aprill Tartu vald Tabivere Pargi tn ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd
Räpina vald Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kambja vald Kambja kortermajade vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd
Mai Elva vald Elva linna Liiva tn vee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatendi ehitustööd
Räpina vald Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Mustvee vald Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine, II etapp projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Uderna küla Laskespordibaasi ja Tiiru kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd
Juuni Elva vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Luunja vald, Vinni vald, Tartu vald Veemõõdukaevude paigaldamine (Elva, Nõo, Peipsiääre, Luunja, Vinni ja Tartu vallas)
Juuli Elva vald Rõngu aleviku Tehase tänava piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
August Vinni vald Vetiku küla puurkaevu ja joogiveetöötluse rekonstrueerimine
September Vinni vald Vetiku puurkaevu ja joogiveetöötluse projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Kastre vald Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Tartu vald Tabivere aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Tartu vald Tammistu keskus 10 vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Nõo vald Nõo aleviku uue puurkaevu ja veetöötluse rajamise projekteerimis-ehitustööd
Räpina vald Mehikoorma aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Räpina vald Mehikoorma reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Oktoober Mustvee vald Kääpa küla joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Vinni vald Pajusti alevik, Lepasaare vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla projekteerimistööd
Luunja vald Luunja reoveepuhasti väljavoolutorustiku ja heitveepumpla projekteerimine
November Peipsiääre vald Alatskivi alevik, Parkla kinnistu vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimine
Detsember Kastre vald Männi tee vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine
Skip to content