AS Emajõe Veevärgi hankekord.

2018. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Jaanuar Mustvee vald Kasepää teekonstruktsioonide taastamise ehitustööde järelevalve (Maanteeamet)
Veebruar Kambja vald Sipelga põik tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamine
Aprill Elva vald Kaera tänava kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd
Juuni Kastre vald Võõpste reoveepuhasti rekonstrueerimine
September Üld AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel
Tartu vald Kase 2 kinnistu vee ja kanalisatsiooni ühendustorustike projekteerimis-ehitustööd, Lähte alevik
Kastre vald Männi arenduspiirkonna reoveekanalisatsioonikaevude ja torustike parandustööd
Oktoober Elva vald Rõngu läänepoolse osa kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd
Elva vald Palupera reoveepuhasti aia ehitamine
Elva vald Vana-Koidu 18 kinnistu vee ja kanalisatsiooni ühendustorustike projekteerimis-ehitustööd
Üld Hooldussõiduki soetamine
Mustvee vald Kääpa küla puurkaevu rajamise ehitustööd
Mustvee vald Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Aakre küla ühiveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Võnnu aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Mustvee vald Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
November Kastre vald Aardlapalu-Männi elamurajooni veetorustike ehitustööd