AS Emajõe Veevärgi hankekord (viimati uuendatud 10.01.2020) ja 2020. aasta hankeplaan.

2020. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Veebruar Nõo vald Nõo alevik, Kaare tn ja Sügaoru tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (2020)
Kastre vald Kurepalu järveäärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Märts Vinni vald Vinni uue veehaardekompleksi rajamise projekteerimis-ehitustööd
Aprill Üld Haljasalade niitmine 2020-2021
Mustvee vald Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd
Juuni Üld AS Emajõe Veevärk SCADA süsteemi moderniseerimine ja objektide visualiseerimine
August Elva vald Konguta küla ühisveevärgi rajatiste II etapi projekteerimistööd
Vinni vald Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi ühisveevärgi ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimine ja rajamine
Tartu vald Vesneri küla, Tulbi kinnistu ühisveevärgiga ühendamise projekteerimistööd
Kastre vald Roiu alevik, Oja tn 3 kinnistu ühiskanalisatsiooniga ühendamise projekteerimistööd
Oktoober Luunja vald Kakumetsa küla ja Luunja aleviku vaheliste vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd
November Üld Sooja- ja külmakindla veemahuti soetamine
Elva vald Palupera küla vee- ja survekanalisatsioonitorustike projekteerimistööd
Elva vald Hellenurme mõisa kanalisatsioonitorustiku ja reoveekanalisatsioonipumpla projekteerimistööd
Jõgeva vald Palamuse alevik, Kooli tn 3 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd
Detsember Kastre vald Roiu alevik, Oja tn 3 kinnistu ühiskanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd
Skip to content