AS Emajõe Veevärgi hankekord.

AS Emajõe Veevärgi 2018. aasta hankeplaan

Kuu Piirkond Menetlusliik Projekti nimi
Jaanuar Mustvee vald Lihthange Kasepää teekonstruktsioonide taastamise ehitustööde järelevalve (Maanteeamet)
Veebruar  Kambja vald  Lihthange Sipelga põik tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamine (ehitus)
Märts Tartu vald, Räpina vald Väikehange Biotiikide puhastamine
Elva vald Väikehange Soojustatud garaaži ehitus survepesuautole (projekteerimine)
Elva vald Väikehange Kruusa tn detailplaneeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Elva vald Väikehange Kaera tänava kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd
Elva vald Väikehange Rõngu alevik, Tehase tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd
Üld Väikehange Haljasalade niitmine 2018
Aprill Tartu vald Väikehange Tammistu juurdepääsutee
Mai Üld Väikehange Hooldussõiduki(te) soetamine
Juuni Elva vald Lihthange Rõngu läänepoolse osa kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd (ehitus)
Juuli Üld Lihthange Teleskooplaaduri soetamine
August Üld Lihthange SCADA uuendamine
September Kastre vald, Elva vald, Mustvee vald Lihthange SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse taotlusvoorust positiivse otsuse saanud projektide projekteerimis-ehitustööde hanked
Oktoober  Kastre vald  Lihthange  Aardlapalu-Männi elamurajooni veetorustike ehitustööd
November Tartu vald Lihthange Vesneri vee- ja survekanalisatsioonitorustike ehitustööd
  Nõo vald Väikehange Liiva 28a kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (ehitus)
Detsember