AS Emajõe Veevärgi hankekord ja 2019. aasta hankeplaan.

2019. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Veebruar Mustvee vald Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Võnnu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Märts Peipsiääre vald Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Taotluse koostamine toetuse taotlemiseks SA KIK ÜF meetmest “Veemajandustaristu arendamine“
Elva vald Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kastre vald Roiu alevikus Lao kinnistu veevarustuse ühendustorustiku projekteerimis-ehitustööd
Tartu vald Tammistu külas Öökulli kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustiku ehitustööd
Tartu vald Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd
Aprill Üld Haljasalade niitmine 2019
Üld Kahe hooldussõiduki soetamine
Peipsiääre vald Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd
Tartu vald Tabivere Pargi tn ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd
Nõo vald; Elva vald Peedu tee ja Uuta küla kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Räpina vald Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimisehitustööd
Elva vald Rõngu Tehase tänava piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd
Kambja vald Kambja kortermajade vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Elva linna Liiva tn vee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatendi ehitustööd
Mai Mustvee vald Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine, II etapp projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Uderna küla Laskespordibaasi ja Tiiru kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd