AS Emajõe Veevärgi hankekord.

2018. Hankeplaan
Kuu Piirkond Projekti nimi
Jaanuar Mustvee vald Kasepää teekonstruktsioonide taastamise ehitustööde järelevalve (Maanteeamet)
Veebruar Kambja vald Sipelga põik tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamine
Aprill Elva vald Kaera tänava kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd
Juuni Kastre vald Võõpste reoveepuhasti rekonstrueerimine
August Üld Elektri-automaatika teenus
September Üld AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel
Tartu vald Kase 2 kinnistu vee ja kanalisatsiooni ühendustorustike projekteerimis-ehitustööd, Lähte alevik
Kastre vald Männi arenduspiirkonna reoveekanalisatsioonikaevude ja torustike parandustööd
Oktoober Elva vald Palupera reoveepuhasti aia ehitamine
Elva vald Vana-Koidu 18 kinnistu vee ja kanalisatsiooni ühendustorustike projekteerimis-ehitustööd
Üld Hooldussõiduki soetamine
Mustvee vald Kääpa küla puurkaevu rajamine
November Kastre vald Laane tee 5 puurkaevu veevarustuse II-astme pumpla ehitustööd
Mustvee vald Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
Elva vald Viisjärve 1 (Elva linn) kinnistu veevarustuse ühendustorustiku projekteerimis-ehitustööd
Detsember Elva vald Rõngu Tehase tänava piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd