AS-i Emajõe Veevärk hankekord (viimati uuendatud 10.01.2024).

 

AS-i Emajõe Veevärk 2024. aasta hankeplaan

Eeldatav väljakuulutamise aeg Piirkond Menetlusliik Projekti nimi
Jaanuar Üldine Väikehange UV-lampide soetamine
Veebruar Üldine Lihthange Majandustarkvara soetamine
Üldine Riigihange Kuue hooldussõiduki kapitalirent
(olemasolevate sõidukite väljavahetamine)
Märts Üldine Lihthange Haljasalade niitmisteenuse soetamine
Üldine Väikehange Geoinfosüsteemiga seonduvate andmete
import
Aprill
Mai Üldine Väikehange Geoinfosüsteemi mobiilirakenduse
arendamine
Juuni
Juuli
August Tartu vald Väikehange Siniküla ÜVK projekteerimine-ehitamine
September
Oktoober
November
Detsember
Skip to content