AS Emajõe Veevärgi hankekord (viimati uuendatud 01.02.2021) ja 2021. aasta hankeplaan.

2021. Hankeplaan
Kuu (eeldatav avamise aeg) Piirkond Projekti nimi
Jaanuar Üld Kaamerabussi koos torustike uuringute fiiberkaameraga soetamine
Veebruar Üld Kahe sõiduki soetamine
Elva vald Elva reoveepuhasti laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimistööd
Elva vald Elva vallas vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise ja rekonstrueerimise projekteerimistööd
Märts Üld CASE kopplaaduri kopa ja kiirliite soetamine
Elva vald Kordushange. Elva reoveepuhasti laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimistööd.
Skip to content