Ettevõtte tegevuse nõuetelevastavust kontrollivad pidevalt Terviseamet, Keskkonnaamet, Konkurentsiamet, Tööinspektsioon ja veel hulgi erinevaid organisatsioone.
Elva vald
1. Elva reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 16 733 ie.
Projekteeritud vooluhulk 1255 m³/d.
Annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, kahest protsessimahutis ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Käo- Kingissepa oja.
Puhastil on neli biotiiki kogupindalaga 10 000 m².
2. Annikoru reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 359 ie.
Projekteeritud vooluhulk 46,7 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Kavilda jõgi.
Puhastil on kaks biotiiki üldpinnaga 1450 m2.
3. Ulila reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 350- 400 ie.
Projekteeritud vooluhulk 45- 50 m³/d.
Annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutis ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Elva jõgi.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 2000 m².
4. Rämsi reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 300- 350 ie.
Projekteeritud vooluhulk 40- 45 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Teilma peakraav.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindala on 550 m².
5. Puhja reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 100- 150 ie.
Projekteeritud vooluhulk 15- 20 m³/d.
Looduslähedane puhasti, pinnasfilter, mis koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Sangla peakraav.
6. Puhja reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb kolmest biotiigist kogupindalaga 5169 m².
7. Rõngu reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 832 ie.
Projekteeritud vooluhulk 108 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks Mädajärve oja.
Puhastil on kaks biotiiki kogupinnaga 3100 m².
8. Valguta reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Koolitare kraav.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 1500 m2.
9. Teedla reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 190 ie.
Projekteeritud vooluhulk 27 m³/d.
septik, mis koosneb mehaanilisest võrest, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Rõngu jõgi.
Puhastil on kolm biotiiki kogupindalaga 3682 m2.
10. Rannu reoveepuhasti
Projekteeritud vooluhulk 115 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Kulli kraav.
Puhastil on kolm biotiiki kogupindalaga 5200 m²
11. Kureküla reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 126 ie.
Projekteeritud vooluhulk 15 m³/d.
Puhasti koosneb 3 kambrlisest septikust.
Eelvooluks on Alakeerdi kraav.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 3400 m2.
12. Aakre reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 150 ie.
Projekteeritud vooluhulk 25 m³/d.
Annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutis ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Ägli kraav.
Puhastil on 1 biotiik kogupindalaga 660 m2.
13. Hellenurme reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 600 ie.
Projekteeritud vooluhulk 44 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on  Elva jõgi.
14. Palupera reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 80 ie.
Projekteeritud vooluhulk 12 m³/d.
Puhasti koosneb kahest paralleelsest 3 kambrilisest spetikust, pinnasfilter.
Eelvooluks on Purtsi jõgi.
Puhastil on neli biotiiki kogupindalaga 2283 m2.
15. Vehendi reoveepuhasti
Puhasti koosneb mehaanilisest võrest, kahest biotiigist kogupindalaga 411 m2.
Eelvooluks on Võrtsjärv.
16. Konguta reoveepuhasti
Puhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust, pinnasfilter.
Eelvooluks on Väike-Konguta kraav.
Jõgeva vald
17. Palamuse reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 500 ie.
Projekteeritud vooluhulk 120 m3/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Amme jõgi.
Puhastil on 1 biotiik kogupindalaga 2500 m²
18. Kaarepere reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 150 ie.
Projekteeritud vooluhulk 25 m3/d.
Annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutis ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on kassinurme peakraav.
Puhastil on 2 biotiiki kogupindalaga 2040 m².
19. Pikkjärve reoveepuhasti
Puhasti on Bioclear.
Eelvooluks onmagistraalkraav.
20. Luua reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 520 ie.
Projekteeritud vooluhulk 103 m3/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks Amme jõgi.
Puhastil on 2 biotiiki kogupindalaga 1030 m².
Kambja vald
21. Kambja reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 750 ie.
Projekteeritud vooluhulk 200 m³/d.
Annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutis ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Alla-Ivani kraav.
Puhastil on 2 biotiik kogupindalaga 4897 m2.
22. Kammeri reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 200 ie.
Projekteeritud vooluhulk 13 m³/d.
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, eelsetiti, bioreaktor, järelsetiti.
Eelvooluks on Mõisamäe kraav.
Puhastil on 1 biotiiki kogupindalaga 1678 m².
23. Vana-Kuuste reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb biotiigist.
Eelvooluks on Kuuste kraav.
Puhastil on 1 biotiiki kogupindalaga 12858 m².
Kastre vald
24. Roiu reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 800 ie.
Projekteeritud vooluhulk 104-110 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaat võrest, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Koke peakraav.
Puhastil on 1 biotiik kogupindalaga 550 m2.
25. Ignase reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 100 ie.
Projekteeritud vooluhulk 13 m³/d.
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Villemisoo kraav.
Puhastil on 2 biotiiki kogupindalaga 3410 m².
26. Päkste reoveepuhasti
Aktiivmudapuhasti, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Mõra oja.
27. Mäksa reoveepuhasti
Puhasti koosneb kolmest biotiigist kogupindalaga 4355 m2.
Eelvooluks on Emajõgi.
28. Võõpste reoveepuhasti
Puhasti koosneb kahest biotiigist kogupindalaga 3300 m2.
Eelvooluks on Emajõgi.
29. Melliste reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 600 ie.
Projekteeritud vooluhulk 78 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Luutsna jõgi.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 6940 m².
30. Kaagvere reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 283 ie.
Projekteeritud vooluhulk 37 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Emajõgi.
Puhastil on neli biotiiki kogupindalaga 4450 m².
31. Võnnu reoveepuhasti  
Projekteeritud koormus 470 ie.
Projekteeritud vooluhulk 50  m³/d.
Aktiivmuda annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutist ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Võnnu kraav.
Puhastil on biotiik kogupindalaga 3800 m².
32. Aardla reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Sepa kraav.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 1860 m².
33. Järvselja reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 114 ie.
Projekteeritud vooluhulk 25,1 m³/d.
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Tarakraav.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 2100 m².
Luunja vald
34. Luunja reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 550- 600 ie.
Projekteeritud vooluhulk 70-80 m³/d.
Annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutis ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Luunja järv.
35. Pilka reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb 3 kambrilisest septikust ning kolmest biotiigist kogupindalaga 2126  m2
Eelvooluks on Pilka kraav.
36. Kavastu reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb kahest biotiigist kogupindalaga 4657  m2
Eelvooluks on Emajõgi.
Mustvee vald
37. Avinurme reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 1000 ie.
Projekteeritud vooluhulk 200 m3/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Kõrve peakraav.
Järelpuhastiks on kaks biotiiki kogupindalaga 1300 m2
38. Ulvi reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 39 ie.
Projketeeritud vooluhulk 3,1 m3/d.
Puhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest Setptikust.
Eelvooluks on Ulvi oja.
Järelpuhastiks on  biotiik kogupindalaga 620 m2
39. Voore reoveepuhasti
Projketeeritud koormus 290 ie.
Projekteeritud vooluhulk 32 m³/d.
Aktiivmuda annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutist ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Kullavere jõgi.
40. Kääpa reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 150 ie.
Projekteeritud vooluhulk 23 m³/d.
Aktiivmuda annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutist ning liigmudamahutist.
Puhastil on biotiik kogupindalaga 1965 m2
Eelvooluks on Viku kraav.
41. Mustvee reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 2000 ie.
Projekteeritud vooluhulk 440 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, kahest eelsetitist, aeratsioonikambrist, järelsetitist ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Nurga kraav.
Nõo vald
42. Nõo reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 4000- 10 000 ie.
Projekteeritud vooluhulk 500- 750 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Nõo oja.
Puhastil on kolm biotiiki kogupindalaga 1800 m2
43. Tõravere reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 224 ie.
Projekteeritud vooluhulk 28,7 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaat võrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Sirgemetsa kraav.
Puhastile järgneb filterväljak.
44. Luke reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 165 ie.
Projekteeritud vooluhulk 21,5 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Luke oja.
Puhastile järgneb filterväljak.
45. Nõgiaru reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 115 ie.
Projekteeritud vooluhulk 15 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Keeri oja.
Puhastile järgneb filterväljak.
46. Etsaste reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 53 ie.
Projekteeritud vooluhulk 6,9 m³/d.
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Varesepalu oja.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindaladega 1566 m².
47. Meeri reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 51 ie.
Projekteeritud vooluhulk 7 m³/d.
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Variku kraav.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindaladega 960 m².
48. Tamsa reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 61 ie.
Projekteeritud vooluhulk 4,9 m³/d.
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust ja biotiigist pindalaga 1442 m².
Eelvooluks on pinnas.
 
Peipsiääre vald
49. Kallaste reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 1156 ie.
Projekteeritud vooluhulk 150 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist, järelselitist.
Eelvooluks on Peipsi järv.
Puhastil on kaks biotiiki kogupinnaga 2000 m2
 
50. Alatskivi reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 430 ie.
Projekteeritud vooluhulk 55,9 m3/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Alatskivi jõgi.
Puhastil on kaks biotiiki, millest üks on rekonstrueeritud (kasulik pindala 763 m2) ja osaliselt teine biotiik (3610 m²), mis on jagatud pooleks.
51. Vara reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 300- 350 ie.
Projekteeritud vooluhulk 40- 45 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Kalda kraav.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalad on 3800 m².
52. Koosa reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 300- 350 ie.
Projekteeritud vooluhulk 40- 45 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Lepiku kraav.
Puhasti on kolm biotiiki kogupindala on 6507 m².
53. Pala reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb kahest biotiigist kogupindalaga 3314  m2
Eelvooluks on Pala oja.
Räpina vald
54. Mehikoorma reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 400 ie.
Projekteeritud vooluhulk 30 m³/d.
Aktiivmuda annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, protsessimahutist ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Peipsi järv.
Puhastil on biotiik kogupindalaga 1800 m2
55. Aravu reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Meeksi oja.
Puhastil on biotiik kogupindalaga 600  m2
Tartu vald
56. Vedu reoveepuhasti 
Projekteeritud vooluhulk 25 m3/d.
Reoveepuhasti koosneb automaatvõrest, 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Vedu peakraav.
Puhastiks on kaks biotiiki kogupindalaga 1000 m2
57. Äksi reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 450 ie.
Projekteeritud vooluhulk 58,5 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Mudajõgi.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 1850 m².
58. Erala reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 1000 ie.
Projekteeritud vooluhulk 130 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Amme jõgi.
Puhastil on biotiik kogupindalaga 1650 m².
59. Vasula reoveepuhasti
Projekteeritud vooluhulk 35 m³/d.
Reoveepuhasti koosneb mehaanilisest võrest, kahest paralleelsest 3 kambrilisest septikust.
Eelvooluks on Amme jõgi.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 46300 m².
60. Vesneri reoveepuhasti
Projekteeritud vooluhulk 6,5 m3/d.
Puhasti koosneb kahest biotiigist kogupindalaga 900 m2
Eelvooluks on Lubjaoja.
61. Tammistu reoveepuhasti
Projekteeritud vooluhulk 18 m3/d.
Puhasti koosneb kahest biotiigist kogupindalaga 2700 m2
Eelvooluks on Ätte peakraav .
62. Sojamaa reoveepuhasti
Projekteeritud vooluhulk 6 m3/d.
Puhasti koosneb kolmest biotiigist kogupindalaga 3900 m2
Eelvooluks on Amme jõgi.
63. Tabivere reoveepuhasti
Projekteeritud reostuskoormus 800 ie.
Projekteeritud vooluhulk 104 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Pulgaoja.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 3455 m².
64. Laeva reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 670 ie.
Projekteeritud vooluhulk 87 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Pärka oja.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 2800 m2
65. Maarja-Magdaleena reoveepuhasti
Reoveepuhasti koosneb kolmest biotiigist kogupindalaga 2134  m2
Eelvooluks on Kõrenduse peakraav.
Vinni vald
66. Muuga reoveepuhasti
Projekteeritud vooluhulk 42 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Avijõgi.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 2540 m2
67. Laekvere reoveepuhasti
Projekteeritud vooluhulk 150 m³/d.
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb automaatvõrest, denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonikambrist ja järelselitist.
Eelvooluks on Moora oja.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 5000 m2
68. Roela reoveepuhasti
Biokilepuhasti, mis koosneb automaatvõrest, eelsetiti,anoksiline ja aeroobne tsoon, järelsetiti.
Eelvooluks on Liiva oja.
Puhastil on kaks biotiiki kogupindalaga 1760 m
69. Ulvi reoveepuhasti
Aktiivmudapuhasti, mis koosneb eelsetiti, aerotankist, järelselitist.
Eelvooluks on Kunda jõgi.
Puhastil on 2 biotiiki kogupindalaga  1650 m2
70. Tudu reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 200 ie.
Projekteeritud vooluhulk 22 m³/d.
Trummelpuhasti, mis koosneb võrest, eelsetiti, ühtlustusmahuti, biorootor, järelsetitist.
Eelvooluks on Lillemäe kraav.
71. Vetiku reoveepuhasti
Biokilepuhasti, mis koosneb automaatvõrest, eelsetiti, anoksiline ja aeroobne tsoon, järelsetiti.
Eelvooluks on Vetiku oja.
72. Vinni reoveepuhasti
Projekteeritud koormus 1995 ie.
Projekteeritud vooluhulk 420 m³/d.
Aktiivmuda annuspuhasti, mis koosneb automaatvõrest, ühtlustusmahutist, kahest protsessimahutist ning liigmudamahutist.
Eelvooluks on Sõmeru jõgi.
Skip to content