AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust 106 asulas, mis asuvad 5 maakonna 12 omavalitsuses.

Ettevõtte tegevuse nõuetelevastavust kontrollivad pidevalt Terviseamet, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Konkurentsiamet, Tööinspektsioon ja veel hulgi erinevaid organisatsioone.

Skip to content