Extending modernized monitoring system of Emajõe Waterworks Ltd and improve readiness for unexpected situations to ensure essential water service for local population (ER191)  

Projekti kogumaksumus on 102 100 eurot, mis piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 91 890 euro ulatuses. Projekti koostööpartnerid on AS Emajõe Veevärk, kelle osa projekti kogumaksumusest on 101 320,00 eurot ja MTÜ Eesti Vee-ettevõtete liit, kelle osa projekti kogumaksumusest on 780,00 eurot.  

Projekti eesmärk 

Projekti eesmärgiks on AS Emajõe Veevärk kaasajastatud kaugjälgimisüsteemi laiendamine ja hädaolukordades elutähtsa teenuse kättesaadavuse parandamine kohalikule elanikkonnale. Projekti käigus jagatakse teadmisi täiustatud SCADA süsteemi osas teiste vee-ettevõtetega.    

Juhtpartner, AS Emajõe Veevärk 

  • Õppereisid Hiiumaale ja Helsingi 
  • Väiksemahulised SCADA arendustööd 
  • SCADA visualiseerimistööd neljas joogiveepuhastis 
  • Kahe mobiilse generaatori soetamine 
  • Kahe mobiilse kütusemahuti soetamine 
  • Lumesaha soetamine

Partner, MTÜ Eesti Vee-ettevõtete liit 

  • Õppereisid Hiiumaale ja Helsingi 

Projekti tutvustus 

 

Projekti Emajoe Waterwork WMP ER191 kaasrahastab Euroopa Liit Eesti EL välispiiri programmi vahenditest.

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Emajõe Veevärk ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti. 

Skip to content