Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Nurga-Leoski, Uuta küla, Nõo vald ÜVK ehitamine 5 430 € Liituja Roke Teenused OÜ
August 2023
Raudtee 30, Nõo alevik, Nõo vald ÜVK rajamine 3 860 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Juuli 2023
Lilli kinnistu, Metsalaane, Elva vald ÜVK rajamine 3 949 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Juuli 2023
Tuigo tee piirkond, Mõra küla, Kastre vald ÜVK ehitamine 69 650 € Kastre Vallavalitsus OÜ Mihkel X
September 2023
AS Emajõe Veevärk uuendatud kaugjälgimissüsteemi (SCADA) visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil 15 403 € Eesti Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm (Estonian EU external border programm) Eimer Automaatika OÜ
September 2023
Betooni tn 1, 4, 6 ja 8, Elva linn Elva vald ÜVK ehitustööd 7 755 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Juuni 2023
Jõe tänav 1, Haaslava küla, Kastre vald ÜVK ehitustööd 2 540 € Liituja VOT&SUN OÜ
Juuli 2023
Jõe tänav 2, Palamuse alevik, Jõgeva vald ÜVK ehitustööd 8 390 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
Juuli 2023
Nõo vald, Uuta küla, Paadi maaüksuse detailplaneeringuala taristu veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni osa projekteerimistööde teostamine 7 500 € Liituja Alkranel OÜ
Mai 2023
Arukünka, Vissi küla, Nõo vald ÜVK ehitustööd 1 990 € Liituja KAEVETÖÖD24 OÜ
Juuni 2023
Nõo vallas, Nõo alevikus, Tartu tn 18 kinnistu ÜVK ehitustööd 3 295 € Liituja OÜ Carello
Mai 2023
Elva vallas, Elva linnas, Palu tee 11a kinnistu ÜVK ehitustööd 6 700 € Liituja Wesico Project OÜ
Märts 2023
Kordushange. Elva reoveepuhasti uue tehnohoone rajamine 1 358 014 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Kolmik OÜ
Oktoober 2023
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise omanikujärelvalve teenus 8 250 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk OÜ OdorTech
Mai 2024
Luunja vallas, Kakumetsa külas, Ratsu tee 19 kinnistu detailplaneeringu koostamine 4 900 € AS Emajõe Veevärk Väliprojekt OÜ
Aprill 2024
Kavastu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 857 112 € AS Emajõe Veevärk , Luunja Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Mai 2024
Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 960 770 € Jõgeva Vallavalitsus , AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Mai 2024
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 297 246 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Frendit Infra OÜ
Mai 2024
Kastre vallas, Kaagvere külas, Mõisaköögi tee 9 kinnistu ühisveevärgiga ühendamise ehitustööd 5 200 € AS Riigi Kinnisvara Silame Ehitus OÜ
Jaanuar 2023
Age tee piirkonna kinnistute ühendamine Roiu ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga 114 000 € Liituja Silame Ehitus OÜ
September 2023
Vinni vallas, Pajusti alevikus Mäetõnu 1a kinnistu veetorustiku projekteerimine-ehitus 1 760 € Liituja AS Antaares
November 2022
Tabivere alevikus, Tiigi tn 11 ja 11a kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine 4 440 € Liituja CLT Buildings OÜ
Oktoober 2022
Nõo vallas, Uuta külas Nõlva tee piirkonna torustike ehitus 275 229 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Mai 2023
Elva vallas, Elva linnas, Kirde tänava sademevee kanalisatsioonitorustiku projekteerimine-ehitus 24 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Mai 2023
Elva vallas, Elva linnas, Männijärve tänava vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine-ehitus 20 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Mai 2023
Nõo vallas, Nõo alevikus, Kvartsi ja Liiva kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 15 240 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
August 2022
AS Emajõe Veevärgi haljasalade niitmine 2022-2023 AS Emajõe Veevärk
September 2023
Regionaalne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 koostamine 72 240 € AS Emajõe Veevärk OÜ Europolis
September 2023
Kastre vallas, Päkste külas, Järve tee kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus 116 490 € Liituja OÜ TAVT
Juuni 2022

 

 

Skip to content