Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Tammistu keskus 10 vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd Tartu Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
Detsember 2019
Veemõõdukaevude paigaldamine (Elva, Nõo, Peipsiääre, Luunja, Vinni ja Tartu vallas) AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Kontakt: Marko Niilus,56632666
Oktoober 2019
Taotluse koostamine toetuse taotlemiseks SA KIK ÜF meetmest “Veemajandustaristu arendamine“ Europolis OÜ
Juuli 2019
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine, II etapp projekteerimis-ehitustööd 994 800 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Trassiehitus OÜ
Kontakt: Allan Valgerist,5178488
September 2020
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd 741 111 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Räpina Vallavalitsus AS Merko Ehitus Eesti
Juuli 2020
Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 16 500 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Kontakt: Arne Kööbi,59047740
Juuli 2020
Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Kontakt: Marko Niilus,56632666
August 2019
Tabivere Pargi tn ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd 196 977 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Juuni 2020
Uderna küla Laskespordibaasi ja Tiiru kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd Liituja, AS Emajõe Veevärk , Elva Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
Detsember 2019
Kambja kortermajade vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd 124 022 € Kambja Vallavalitsus, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Frendit Infra OÜ
Juuni 2020
Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd 563 180 € Peipsiääre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
August 2020
Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 144 500 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
November 2019
Elva linna Liiva tn vee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatendi ehitustööd Elva Vallavalitsus , AS Emajõe Veevärk OÜ RTS Infraehitus
Jaanuar 2020
Laane tee 5 puurkaevu veevarustuse II-astme pumpla ehitustööd AS Emajõe Veevärk AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kontakt: Raul Juhkam,
Juuli 2019
AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel Liituja, AS Emajõe Veevärk OÜ Alkranel
September 2020
Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 316 536 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Detsember 2019
Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 18 648 € Kastre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Korbovek
Kontakt: Harri Vihalemm,5026286
August 2020
Võnnu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 784 300 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Kastre Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
August 2020
Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 727 609 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
August 2020
Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd 890 356 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mustvee Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
Juuni 2020
Rõngu aleviku Tehase tänava piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine AS Emajõe Veevärk AS Valmap Grupp
Kontakt: Kalle Põldmägi,5103607
Juuni 2020

 

 

Skip to content