Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Roiu alevik, Oja tn 3 kinnistu ühiskanalisatsiooniga ühendamise projekteerimistööd Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Oktoober 2020
Vesneri küla, Tulbi kinnistu ühisveevärgiga ühendamise projekteerimistööd Liituja Palmpro OÜ
Oktoober 2020
Konguta küla ühisveevärgi rajatiste II etapi projekteerimistööd AS Emajõe Veevärk Keskkond & Partnerid OÜ
November 2020
Vinni uue veehaardekompleksi rajamise projekteerimis-ehitustööd 363 906 € Vinni Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Raul Juhkam,5125699
Jaanuar 2021
AS Emajõe Veevärk SCADA süsteemi moderniseerimine ja objektide visualiseerimine 169 697 € Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 , AS Emajõe Veevärk Atemix Tööstusautomaatika OÜ
Mai 2021
Haljasalade niitmine 2020-2021 AS Emajõe Veevärk Korras Kinnisvara OÜ; Segenso OÜ; Jõgeva Elamu Halduse OÜ; Kagumari OÜ
Oktoober 2021
Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd 253 985 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
Veebruar 2021
Mehikoorma reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 8 794 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Keskkonnaprojekt
Kontakt: Silver Sell,
Aprill 2021
Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 4 200 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Kontakt: Arne Kööbi,59047740
Veebruar 2021
Vetiku puurkaevu ja joogiveetöötluse projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 6 300 € Vinni Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Kontakt: Arne Kööbi,
August 2020
Kurepalu järveäärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd 1 495 000 € Kastre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Oktoober 2021
Nõo aleviku uue puurkaevu ja veetöötluse rajamise projekteerimis-ehitustööd 212 175 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kontakt: Martti Hoop,5289759
Veebruar 2021
Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 99 793 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kontakt: Janek Sild,53335517
Veebruar 2021
Kääpa küla joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 87 217 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Raul Juhkam,5125699
Jaanuar 2021
Mehikoorma aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 204 452 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
Aprill 2021
Tabivere aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 213 520 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kontakt: Janek Sild,53335517
Veebruar 2021
Vetiku küla puurkaevu ja joogiveetöötluse rekonstrueerimine 74 727 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Vinni Vallavalitsus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kontakt: Raul Juhkam,5125699
August 2020
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine, II etapp projekteerimis-ehitustööd 994 800 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Trassiehitus OÜ
Kontakt: Allan Valgerist,5178488
Mai 2021
AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel Liituja, AS Emajõe Veevärk OÜ Alkranel
September 2020
Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 727 609 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
August 2020

 

 

Skip to content