Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Nõo vald, Tamsa küla, Uue-Kruusi kinnistu vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimistööd Nõo Vallavalitsus Keskkond & Partnerid OÜ
Kontakt: Lauri Aim,
Juuli 2020
Vinni uue veehaardekompleksi rajamise projekteerimis-ehitustööd 363 906 € Vinni Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Raul Juhkam,5125699
Jaanuar 2021
Nõo alevik, Kaare tn ja Sügaoru tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
August 2020
Haljasalade niitmine 2020-2021 AS Emajõe Veevärk Korras Kinnisvara OÜ; Segenso OÜ; Jõgeva Elamu Halduse OÜ; Kagumari OÜ
Oktoober 2021
Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd 253 985 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
Veebruar 2021
Mehikoorma reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 8 794 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Keskkonnaprojekt
Kontakt: Silver Sell,
Aprill 2021
Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 4 200 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Kontakt: Arne Kööbi,59047740
Veebruar 2021
Vetiku puurkaevu ja joogiveetöötluse projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 6 300 € Vinni Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Kontakt: Arne Kööbi,
Juuni 2020
Kurepalu järveäärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd 1 495 000 € Kastre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Oktoober 2021
Nõo aleviku uue puurkaevu ja veetöötluse rajamise projekteerimis-ehitustööd 212 175 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kontakt: Martti Hoop,5289759
Veebruar 2021
Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 99 793 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kontakt: Janek Sild,53335517
Veebruar 2021
Kääpa küla joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 87 217 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Raul Juhkam,5125699
Jaanuar 2021
Mehikoorma aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 204 452 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
Aprill 2021
Tabivere aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 213 520 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kontakt: Janek Sild,53335517
Veebruar 2021
Vetiku küla puurkaevu ja joogiveetöötluse rekonstrueerimine 74 727 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Vinni Vallavalitsus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kontakt: Raul Juhkam,5125699
Juuni 2020
Veemõõdukaevude paigaldamine (Elva, Nõo, Peipsiääre, Luunja, Vinni ja Tartu vallas) AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Kontakt: Marko Niilus,56632666
Oktoober 2019
Taotluse koostamine toetuse taotlemiseks SA KIK ÜF meetmest “Veemajandustaristu arendamine“ Europolis OÜ
Juuli 2019
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine, II etapp projekteerimis-ehitustööd 994 800 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Trassiehitus OÜ
Kontakt: Allan Valgerist,5178488
September 2020
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd 741 111 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Räpina Vallavalitsus AS Merko Ehitus Eesti
Kontakt: Jaanus Kukk,5101552
Juuli 2020
Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 16 500 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Kontakt: Arne Kööbi,59047740
Juuli 2020
Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Kontakt: Marko Niilus,56632666
August 2019
Tabivere Pargi tn ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd 196 977 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Juuni 2020
Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd 563 180 € Peipsiääre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
August 2020
AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel Liituja, AS Emajõe Veevärk OÜ Alkranel
September 2020
Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 316 536 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Aprill 2020
Võnnu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 784 300 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Kastre Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
August 2020
Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 18 648 € Kastre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Korbovek
Kontakt: Harri Vihalemm,5026286
August 2020
Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 727 609 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
August 2020
Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd 890 356 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mustvee Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
Juuni 2020
Rõngu aleviku Tehase tänava piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine AS Emajõe Veevärk AS Valmap Grupp
Kontakt: Kalle Põldmägi,5103607
Juuni 2020

 

 

Skip to content