Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Tuigo tee piirkond, Mõra küla, Kastre vald ÜVK projekteerimine 9 364 € Kastre Vallavalitsus Keskkond & Partnerid OÜ
Mai 2023
Jõe tänav 2, Palamuse alevik, Jõgeva vald vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 1 990 € Liituja Nivell Ehitus OÜ
Aprill 2023
Elva vallas, Elva linnas, Palu tee 11a kinnistu ÜVK ehitustööd 6 700 € Liituja Wesico Project OÜ
Märts 2023
Kadila puurkaev, Kadila küla, Vinni vald eksperthinnangu koostamine 3 300 € AS Emajõe Veevärk BalRock OÜ
Jaanuar 2023
Arukünka, Vissi küla, Nõo vald ÜVK projekteerimine 960 € Liituja Nivell Ehitus OÜ
Veebruar 2023
Kordushange. Elva reoveepuhasti uue tehnohoone rajamine 1 358 014 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Kolmik OÜ
Oktoober 2023
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise omanikujärelvalve teenus 8 250 € Räpina Vallavalitsus OÜ OdorTech
Mai 2024
Luunja vallas, Kakumetsa külas, Ratsu tee 19 kinnistu detailplaneeringu koostamine 4 900 € AS Emajõe Veevärk Väliprojekt OÜ
Aprill 2024
Kavastu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 857 112 € AS Emajõe Veevärk , Luunja Vallavalitsus, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Mai 2024
Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 960 770 € Jõgeva Vallavalitsus , AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Mai 2024
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 297 246 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Frendit Infra OÜ
Mai 2024
Kastre vallas, Kaagvere külas, Mõisaköögi tee 9 kinnistu ühisveevärgiga ühendamise ehitustööd 5 200 € AS Riigi Kinnisvara Silame Ehitus OÜ
Jaanuar 2023
Vinni vallas, Pajusti alevikus Mäetõnu 1a kinnistu veetorustiku projekteerimine-ehitus 1 760 € Liituja AS Antaares
November 2022
Tabivere alevikus, Tiigi tn 11 ja 11a kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine 4 440 € Liituja CLT Buildings OÜ
Oktoober 2022
Nõo vallas, Uuta külas Nõlva tee piirkonna torustike ehitus 275 229 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Mai 2023
Vinni vallas, Piira külas, Mõisa tn 4 kinnistu vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 2 820 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Aprill 2023
Elva vallas, Mälgi külas, Kentsi paisjärve vee- ja survekanalisatsiooni projekteerimine-ehitus 58 700 € Elva Vallavalitsus Monoliit OÜ
Jaanuar 2023
Elva reoveepuhasti settekäitluskeskuse aunasegaja soetamine 240 160 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk AS J.I.T
Aprill 2023
Elva vallas, Elva linnas, Kirde tänava sademevee kanalisatsioonitorustiku projekteerimine-ehitus 24 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Detsember 2022
Elva reoveepuhasti mudatahendussüsteemi rekonstrueerimine 400 670 € Euroopa Liidu ÜhtekuuluvusfondAS Emajõe Veevärk, AS Emajõe Veevärk Schöttli Keskkonnatehnika AS
Veebruar 2023
Kambja vallas, Kambja alevikus, liistuvabriku piirkonnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 10 660 € Kambja Vallavalitsus OÜ Keskkonnaprojekt
Detsember 2022
Elva vallas, Elva linnas, Männijärve tänava vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine-ehitus 20 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Veebruar 2023
Nõo vallas, Nõo alevikus, Kvartsi ja Liiva kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 15 240 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
August 2022
Vinni vallas, Piira külas, Metsaveere ja Ojakalda tänavate vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitus 179 436 € Vinni Vallavalitsus T.A.K. Ehitus
Mai 2023
AS Emajõe Veevärgi haljasalade niitmine 2022-2023 AS Emajõe Veevärk
September 2023
Regionaalne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 koostamine 72 240 € AS Emajõe Veevärk OÜ Europolis
Juuni 2023
Kastre vallas, Päkste külas, Järve tee kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus 116 490 € Liituja OÜ TAVT
Juuni 2022
Elva reoveekogumisala vee- ja kanalisatsiooniehitiste projekteerimis-ehitustööd 1 225 100 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk OÜ MIHKEL X
Mai 2023

 

 

Skip to content