Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Veemõõdukaevude paigaldamine (Elva, Nõo, Peipsiääre, Luunja, Vinni ja Tartu vallas) AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Kontakt: Marko Niilus,56632666
Oktoober 2019
Taotluse koostamine toetuse taotlemiseks SA KIK ÜF meetmest “Veemajandustaristu arendamine“ Europolis OÜ
Juuli 2019
Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Kontakt: Marko Niilus,56632666
August 2019
Haljasalade niitmine 2019 AS Emajõe Veevärk
September 2019
Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 144 500 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Peipsiääre vald Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
November 2019
Elva linna Liiva tn vee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatendi ehitustööd Elva Vallavalitsus , AS Emajõe Veevärk OÜ RTS Infraehitus
Jaanuar 2020
Peedu tee ja Uuta küla kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Liituja, AS Emajõe Veevärk , Nõo Vallavalitsus , Elva Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
August 2019
Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus 18 648 € Kastre vald , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Korbovek
Kontakt: Harri Vihalemm,5026286
August 2020
Laane tee 5 puurkaevu veevarustuse II-astme pumpla ehitustööd AS Emajõe Veevärk AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kontakt: Raul Juhkam,
Juuli 2019
AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel Liituja, AS Emajõe Veevärk OÜ Alkranel
September 2020
Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 316 536 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Detsember 2019
Võnnu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 784 300 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Kastre vald Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
August 2020
Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 727 609 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
August 2020
Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd 890 356 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mustvee Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
Juuni 2020
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 1 413 300 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
September 2019
Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimis-ehitustööd 694 575 € AS Emajõe Veevärk , Nõo Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Juuli 2019
Avinurme aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 997 400 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mustvee Vallavalitsus Trassiehitus OÜ
Kontakt: Allan Valgerist,5178488
Juuli 2019

 

 

Skip to content