Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Laane tee 5 puurkaevu veevarustuse II-astme pumpla ehitustööd AS Emajõe Veevärk
Mai 2019
Kase 2 kinnistu vee ja kanalisatsiooni ühendustorustike projekteerimis-ehitustööd, Lähte alevik Liituja
Detsember 2018
AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel Liituja, AS Emajõe Veevärk
September 2020
Elektri-automaatika teenus AS Emajõe Veevärk
September 2022
Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd 915 390 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Mustvee Vallavalitsus
Juuni 2020
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 1 417 022 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute keskus
September 2019
Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimis-ehitustööd 720 200 € AS Emajõe Veevärk , Nõo Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute keskus
Juuli 2019
Avinurme aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 1 028 139 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Mustvee Vallavalitsus
Juuli 2019
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd 233 557 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , AS Emajõe Veevärk
Mai 2019