Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Taotluse koostamine toetuse taotlemiseks SA KIK ÜF meetmest “Veemajandustaristu arendamine“ Europolis OÜ
Juuli 2019
Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Kontakt: Marko Niilus,56632666
August 2019
Haljasalade niitmine 2019 AS Emajõe Veevärk
September 2019
Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 144 500 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Peipsiääre vald Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
November 2019
Peedu tee ja Uuta küla kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Liituja, AS Emajõe Veevärk , Nõo Vallavalitsus , Elva Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
August 2019
Laane tee 5 puurkaevu veevarustuse II-astme pumpla ehitustööd AS Emajõe Veevärk AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kontakt: Raul Juhkam,
Juuli 2019
AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel Liituja, AS Emajõe Veevärk OÜ Alkranel
September 2020
Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 316 536 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Detsember 2019
Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd 890 356 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Mustvee Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
Juuni 2020
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 1 417 022 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute keskus Wesico Project OÜ
Kontakt: Aivar Käis,5023563
September 2019
Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimis-ehitustööd 720 200 € AS Emajõe Veevärk , Nõo Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Juuli 2019
Avinurme aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 1 028 139 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Mustvee Vallavalitsus Trassiehitus OÜ
Kontakt: Allan Valgerist,5178488
Juuli 2019
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd 233 557 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , AS Emajõe Veevärk Trassiehitus OÜ
Kontakt: Allan Valgerist,5178488
Mai 2019