Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Tabivere alevikus, Tiigi tn 11 ja 11a kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine 4 440 € Liituja CLT Buildings OÜ
Oktoober 2022
Elva linnas, Palu tee 11a vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine koos liitumispunktidega 1 599 € Liituja OÜ Eesti Veeprojekt
November 2022
Nõlva tee torustike rajamine 275 229 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Oktoober 2022
Võidu tn 37-1 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamine 2 860 € Liituja OÜ OdorTech
September 2022
Mõisa tn 4 kinnistu vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 2 820 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Detsember 2022
Kentsi paisjärve vee- ja survekanalisatsiooni projekteerimine-ehitus 58 700 € Elva Vallavalitsus Monoliit OÜ
November 2022
Elva vallas, Käärdi alevikus, Torni tänava tarbeks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistorustike rajamine 25 000 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Juuli 2022
Nõo vallas, Nõo alevikus, Sügaoru ja Kaare tänaval asuvate kinnistute tarbeks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd 22 000 € Liituja OÜ Vesi
Juuni 2022
Elva reoveepuhasti settekäitluskeskuse aunasegaja soetamine 240 160 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk AS J.I.T
Aprill 2023
Kirde tänava sademevee kanalisatsioonitorustiku projekteerimine-ehitus 24 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Detsember 2022
Kordushange. Elva reoveepuhasti settekäitluse kompostimisala laiendus 751 472 € Euroopa Liidu ÜhtekuuluvusfondAS Emajõe Veevärk, AS Emajõe Veevärk Kolmik OÜ
November 2022
Elva reoveepuhasti mudatahendussüsteemi rekonstrueerimine 400 670 € Euroopa Liidu ÜhtekuuluvusfondAS Emajõe Veevärk, AS Emajõe Veevärk Schöttli Keskkonnatehnika AS
Veebruar 2023
Voika tn 15 kinnistu välise veetorustiku ja liitumispunkti ehitus 5 541 € Liituja Silame Ehitus OÜ
August 2022
Kambja alevikus, liistuvabriku piirkonnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 10 660 € Kambja Vallavalitsus OÜ Keskkonnaprojekt
Oktoober 2022
Männijärve tänava veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine-ehitus 20 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Detsember 2022
Nõo alevikus Kvartsi ja Liiva kinnistute tarbeks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd 15 240 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
August 2022
Piira küla, Metsaveere ja Ojakalda tänavate vee ja kanalisatsiooni torustike projekteerimine-ehitamine 179 436 € Vinni Vallavalitsus T.A.K. Ehitus
November 2022
Elva linnas Laane tn 13b kinnistu tarbeks välisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd 1 650 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Mai 2022
AS Emajõe Veevärgi haljasalade niitmine 2022-2023 AS Emajõe Veevärk
September 2023
Hellenurme küla Mõisa pargi ja Hellenurme mõisa kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustikud 8 650 € Elva Vallavalitsus Marnilo Grupp OÜ
Aprill 2022
Regionaalne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 koostamine 72 240 € AS Emajõe Veevärk OÜ Europolis
Juuni 2023
Järve tee kinnistute veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikude ehitus 116 490 € Liituja OÜ TAVT
Juuni 2022
Elva reoveekogumisala vee- ja kanalisatsiooniehitiste projekteerimis-ehitustööd 1 225 100 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk OÜ MIHKEL X
Juuni 2023

 

 

Skip to content