Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Elva vallas, Käärdi alevikus, Torni tänava tarbeks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistorustike rajamine 25 000 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Juuli 2022
Nõo vallas, Nõo alevikus, Sügaoru ja Kaare tänaval asuvate kinnistute tarbeks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd 22 000 € Liituja OÜ Vesi
Juuni 2022
Elva reoveepuhasti mudatahendussüsteemi rekonstrueerimine Euroopa Liidu ÜhtekuuluvusfondAS Emajõe Veevärk, AS Emajõe Veevärk
November -0001
Voika tn 15 kinnistu välise veetorustiku ja liitumispunkti ehitus Liituja
November -0001
Vissi küla Vapra tee ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd 90 266 € Liituja Silame Ehitus OÜ
Oktoober 2021
Vissi küla Kingu, Vahe ja Lohu kinnistute tarbeks vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 95 636 € Liituja Mihkel X OÜ
August 2022
Nõo alevikus Kvartsi ja Liiva kinnistute tarbeks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd 15 240 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
August 2022
Piira küla, Metsaveere ja Ojakalda tänavate vee ja kanalisatsiooni torustike projekteerimine-ehitamine 179 436 € Vinni Vallavalitsus T.A.K. Ehitus
November 2022
Elva linnas Laane tn 13b kinnistu tarbeks välisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd 1 650 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Mai 2022
Haaslava külas Punga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 206 854 € Liituja Mihkel X OÜ
Juuli 2022
Hellenurme küla Mõisa pargi ja Hellenurme mõisa kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustikud 8 650 € Elva Vallavalitsus Marnilo Grupp OÜ
Aprill 2022
Liivaoru tn 1 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus 6 301 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
Juuni 2022
Metsa tn 4 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus 4 210 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
Mai 2022
AS Emajõe Veevärk Tellija Üldtingimuste koostamine 3 800 € AS Emajõe Veevärk Keskkond & Partnerid OÜ
Juuli 2022
Kastre valla Age tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla projekteerimine 5 620 € Kastre Vallavalitsus OÜ Alkranel
Mai 2022
Järve tn 34a kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus 4 860 € Liituja Carello OÜ
Juuni 2022
Järve tee kinnistute veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikude ehitus 116 490 € Liituja OÜ TAVT
Juuni 2022
Elva reoveekogumisala vee- ja kanalisatsiooniehitiste projekteerimis-ehitustööd 1 225 100 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk OÜ MIHKEL X
Juuni 2023
Kakumetsa küla ja Luunja aleviku vaheliste vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 296 637 € Liituja, AS Emajõe Veevärk Wesico Project OÜ
Mai 2022

 

 

Skip to content