Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Kääpa küla puurkaevu rajamine AS Emajõe Veevärk
Jaanuar 2019
Hooldussõiduki soetamine AS Emajõe Veevärk
Jaanuar 2019
Palupera reoveepuhasti aia ehitamine AS Emajõe Veevärk
Detsember 2018
Kase 2 kinnistu vee ja kanalisatsiooni ühendustorustike projekteerimis-ehitustööd, Lähte alevik Liituja
Detsember 2018
AS Emajõe Veevärgi kinnistute ühendustorustike projekteerimistööd raamlepingu alusel Liituja, AS Emajõe Veevärk
September 2020
Elektri-automaatika teenus AS Emajõe Veevärk
September 2022
Sipelga põik tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamine Liituja
September 2018
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 1 468 002 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute keskus
September 2019
Kasepää teekonstruktsioonide taastamise ehitustööde järelevalve (Maanteeamet) SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Mustvee Vallavalitsus
September 2019
Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimis-ehitustööd 720 200 € AS Emajõe Veevärk , Nõo Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute keskus
Juuli 2019
Avinurme aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd 1 028 139 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Mustvee Vallavalitsus
Juuli 2019
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd 233 557 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , AS Emajõe Veevärk
Mai 2019