Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja Tööde lõpp
Mõisa tn 2, Piira küla, Vinni vald ÜVK ehitamine 35 292 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
Täpsustamisel
Liivatera tn 6, Nõo alevik, Nõo vald ÜVK ehitamine 5 550 € Liituja OÜ Monoliit
November 2023
Elva linna põhjaveevarude hindamine 9 900 € AS Emajõe Veevärk Maves OÜ
September 2024
Pilka tee 20 ja 24, Pilka küla, Luunja vald ÜVK projekteerimine-ehitamine 19 875 € Liituja OÜ Mihkel X
November 2023
Laane tee 5, Haaslava küla, Kastre vald joogiveemahuti paigaldamine 11 650 € AS Emajõe Veevärk Kaevetööd24 OÜ
September 2023
Meegleri ja Männiku tänavad, Nõo alevik, Nõo vald ÜVK ehitamine 161 434 € Liituja VK Ehitus OÜ
Oktoober 2023
Väike-Hansu, Metsalaane küla, Elva vald ÜVK projekteerimine 820 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Oktoober 2023
Männijärve ja Vestika tänavad, Elva linn, Elva vald ÜVK ehitamine 42 541 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
Oktoober 2023
Kingu ja Sireli tänavate ning Tartu mnt sademeveetorustike ja teekatendi projekteerimis- ja ehitustööd 188 797 € Elva Vallavalitsus OÜ Vändra MP
November 2023
Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine 255 543 € Eesti Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm (Estonian EU external border programm) WESICO PROJECT OÜ
November 2023
Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine 359 990 € Eesti Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm (Estonian EU external border programm) OÜ Mihkel X
November 2023
Angerja tn 9, Äksi alevik, Tartu vald ÜVK ehitamine 2 130 € Liituja OÜ Sanbruno
Oktoober 2023
Lilli, Metsalaane küla, Elva vald ÜVK ehitamine 3 949 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Juuli 2023
AS Emajõe Veevärk uuendatud kaugjälgimissüsteemi (SCADA) visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil 15 403 € Eesti Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm (Estonian EU external border programm) Eimer Automaatika OÜ
September 2023
Betooni tn 1, 4, 6 ja 8, Elva linn, Elva vald ÜVK ehitamine 7 755 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Juuni 2023
Jõe tänav 1, Haaslava küla, Kastre vald ÜVK ehitamine 2 540 € Liituja VOT&SUN OÜ
Juuli 2023
Jõe tänav 2, Palamuse alevik, Jõgeva vald ÜVK ehitamine 8 390 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
Juuli 2023
Paadi, Uuta küla, Nõo vald veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni projekteerimine 7 500 € Liituja Alkranel OÜ
Mai 2023
Kordushange. Elva reoveepuhasti uue tehnohoone rajamine 1 358 014 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Kolmik OÜ
Oktoober 2023
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise omanikujärelvalve teenus 8 250 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk OÜ OdorTech
Mai 2024
Ratsu tee 19, Kakumetsa küla, Luunja vald detailplaneeringu koostamine 4 900 € AS Emajõe Veevärk Väliprojekt OÜ
Aprill 2024
Kavastu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 857 112 € AS Emajõe Veevärk , Luunja Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Mai 2024
Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 960 770 € Jõgeva Vallavalitsus , AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Mai 2024
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 297 246 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Frendit Infra OÜ
Mai 2024
Age tee, Kõivuküla, Kastre vald ÜVK ehitamine 114 000 € Liituja Silame Ehitus OÜ
September 2023
Mäetõnu 1a, Pajusti alevik, Vinni vald ÜV projekteerimine-ehitamine 1 760 € Liituja AS Antaares
November 2022
Tiigi tn 11 ja 11a, Tabivere alevik, Tartu vald ÜVK ehitamine 4 440 € Liituja CLT Buildings OÜ
Oktoober 2022
Männijärve tänav, Elva linn, Elva vald ÜVK projekteerimine-ehitamine 20 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Mai 2023
AS Emajõe Veevärgi haljasalade niitmine 2022-2023 AS Emajõe Veevärk
September 2023
Regionaalse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 koostamine 72 240 € AS Emajõe Veevärk OÜ Europolis
September 2023
Järve tee, Päkste küla, Kastre vald ÜVK ehitamine 116 490 € Liituja OÜ TAVT
Juuni 2022

 

 

Skip to content