AS Emajõe Veevärk

02.07.2024 saime 20aastaseks!

AS Emajõe Veevärk on 2004. aastal Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil omavalitsuste poolt loodud ettevõte.

Ettevõte osutab veeteenust 115 asulas, mis asuvad 4 maakonnas.

Ettevõtte eesmärkideks on:

*Hoida oma halduspiirkonnas veemajanduse infrastruktuur vastavuses kehtivate nõuetega, et võimaldada klientidele kvaliteetne veeteenus.

*Tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus läbi edasiste investeeringute ja keskkonnahoidliku tegevuse lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest.

*Efektiivse äritegevusega käsikäes käiv sotsiaalmajanduslik regionaalareng.

Ettevõte on Eesti Vee-ettevõtete Liidu liige.

   

Skip to content