Eeskirjad

Elva vald
– Elva Vallavolikogu määrus: Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 09.02.2019) https://www.riigiteataja.ee/akt/406022019025

Jõgeva vald
– Jõgeva Vallavolikogu määrus: Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (jõustus 07.09.2020) https://www.riigiteataja.ee/akt/404092020010
– Jõgeva Vallavolikogu määrus: Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kasutamise eeskiri (jõustus 07.09.2020) https://www.riigiteataja.ee/akt/404092020017

Kastre vald
– Kastre Vallavolikogu määrus: Kastre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 12.10.2018) https://www.riigiteataja.ee/akt/409102018027

Luunja vald
– Luunja Vallavolikogu määrus: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine (jõustus 07.11.2016)
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4041/1201/6057/7_2002_TT.pdf#

Nõo vald
– Nõo Vallavolikogu määrus: Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (jõustus 24.02.2024) https://www.riigiteataja.ee/akt/421022024008
– Nõo Vallavolikogu määrus: Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 24.02.2024) https://www.riigiteataja.ee/akt/421022024009
– VANA Nõo Vallavolikogu määrus: Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 01.04.2014, kehtis kuni 23.02.2024) https://www.riigiteataja.ee/akt/429032014057

Peipsiääre vald
– Peipsiääre Vallavolikogu määrus: Peipsiääre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 15.03.2019) https://www.riigiteataja.ee/akt/412032019009

Vinni vald
– Vinni Vallavolikogu määrus: Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 10.05.2019) https://www.riigiteataja.ee/akt/407052019030

Mustvee vald
– Mustvee Vallavolikogu määrus: Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (jõustus 12.02.2024) https://www.riigiteataja.ee/akt/409022024015
– Mustvee Vallavolikogu määrus: Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 12.02.2024) https://www.riigiteataja.ee/akt/405042024013

-KEHTETUD: Mustvee vald (endine Avinurme vald, Kasepää vald, Saare vald)
– Avinurme Vallavolikogu määrus: Avinurme valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 13.10.2013) https://www.riigiteataja.ee/akt/410102013038
– Kasepää Vallavolikogu määrus: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 23.07.2017) https://www.riigiteataja.ee/akt/420072017016
– Saare Vallavolikogu määrus: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 01.07.2017) https://www.riigiteataja.ee/akt/428062017010

Pärast haldusreformi veel ühtlustamata eeskirjad

Kambja vald
– Kambja Vallavolikogu määrus: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri (jõustus 10.06.2007) https://www.riigiteataja.ee/akt/416072013025

Räpina vald (endine Meeksi vald)
– Meeksi Vallavolikogu määrus: Meeksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 01.06.2013)
https://www.riigiteataja.ee/akt/423052013004

Tartu vald (endine Laeva, Tabivere, Tartu vald)
– Laeva Vallavolikogu määrus: Laeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 05.04.2010) https://www.riigiteataja.ee/akt/413122012028
– Tabivere Vallavolikogu 28.03.2000 määrus nr 10: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine (jõustus 3.04.2000) ava dokument
– Tartu Vallavolikogu määrus: Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (jõustus 25.06.2008) https://www.riigiteataja.ee/akt/411102012099

Skip to content