AS Emajõe Veevärgi juhtimine ja otsuste vastuvõtmine toimub kolme organi kaudu:

Aktsionäride üldkoosolek
Aktsiaseltsi aktsionäride ring moodustub 11 omavalitsusest. Aktsionäride üldkoosolek on AS Emajõe Veevärgi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride korraline koosolek toimub üks kord aastas.

AS Emajõe Veevärk aktsionärid:
Elva vald
Jõgeva vald
Kambja vald
Kastre vald
Luunja vald
Mustvee vald
Nõo vald
Peipsiääre vald
Räpina vald
Tartu vald
Vinni vald

Nõukogu
Nõukogu planeerib AS Emajõe Veevärgi tegevust, korraldab ettevõtte juhtimist, teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid ettevõtte jaoks olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes.

Nõukogu liikmed ja nende poolt esindatavad vallad:

Eerik Lumiste – Mustvee vald, Vinni vald

Hegri Narusk- Elva  vald, Kastre vald, Luunja vald

Kristjan Vilu – Elva  vald, Kastre vald, Luunja vald

Alar Arukuusk –  Kastre vald, Luunja vald, Elva  vald

Sven Tarto – Nõo vald, Jõgeva vald, Kambja vald, Peipsiääre vald,  Räpina vald, Tartu vald

Tarmo Raudsepp – Tartu vald, Jõgeva vald, Kambja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald,  Räpina vald

Nõukogu esimees on Sven Tarto. Nõukogu liikmete vahel on ära jaotatud aktsionäride esindusalus. Esindusalus lepitakse kokku aktsionäride endi poolt. Ühe liikme võib AS Emajõe Veevärk nõukokku määrata riik – hetkel ei ole riik pidanud vajalikuks oma esindajat määrata. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Soovi korral on nõukogu koosolekud avatud kõikidele aktsionäridest kohaliku omavalitsuste volitatud esindajatele.

Juhatus
Juhatus on Emajõe Veevärgi juhtimisorgan, mille ülesandeks on igapäevase majandustegevuse ja raamatupidamise korraldamine ning juhtimisotsuste ja esinduse teostamine. Seejuures jälgides aktsionäride lepingut ning aktsionäride üldkoosoleku ja nõukogu seaduslikke otsuseid ja korraldusi.

Ettevõttel on üks juhatuse liige – Andres Aruhein.

Skip to content