Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020

Projekt “Improving the quality of shared assets by reducing their pollution load from utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory (Pskov area and south Estonia)” (ER29 Emajõe-Pskov WMP-2)

Projekti kogumaksumus on 660 000 eurot, mis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 594 000 euro ulatuses. Projekti koostööpartnerid on AS Emajõe Veevärk, kelle osa projekti kogumaksumusest on 210 000,00 eurot  ja Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal, kelle osa projekti kogumaksumusest on 450 000,00 eurot.

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on vähendada ühiskanalisatsiooni opereerimisega seotud negatiivset keskkonnamõju, parandada Peipsi järve ökoloogilist seisundit ja tagada programmi piirkonnas elavatele inimestele hea ja sanitaarne elukeskkond.

Juhtpartner, Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal

  • kaugjälgimissüsteemi loomine
  • survepesuauto soetamine

Partner, AS Emajõe Veevärk

  • kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi moderniseerimine

Projekti tutvustus

Selle lehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Emajõe Veevärk ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Skip to content