Konkurentsiameti otsusega 16.05.2023 nr 9-3/2023-018 on kooskõlastatud ja alates 01.07.2023 kehtivad uued teenuste hinnad AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele 

—————————————————————————————————————————————————————–

  Reostusnäitaja I reostusgrupp II reostusgrupp Maksimaalne piirkontsentratsioon
1 Hõljuvaine mg/l kuni 240 241-800 üle 800
2 BHT7 mg/l kuni 600 601-1400 üle 1400
3 Üldfosfor mg/l kuni 5 6-15 üle 15
4 Üldlämmastik mg/l kuni 25 26-75 üle 75
5 PH 6,0…9,0 6,0…9,0 alla 6,0 ja üle 9,0
6 Rasvad mg/l kuni 50 51-160 üle 160
7 Naftasaadused mg/l kuni 0,4 0,5-2 üle 2
8 KHT7 mg/l kuni 500 500-1000 üle 1000
Skip to content