Miks just aktsionäre koondav ettevõte?

Kõigi 22 valla-linna EL Ühtekuuluvusfondi toetussumma kokku on 516,6 miljonit krooni. Sellise suurusjärgu rahasummat on EL silmis parem investeerida läbi ühe kindla äriettevõtte ehk läbi Emajõe Veevärgi. Eraldiseisvana omavalitsuse taotletav toetussumma oleks niivõrd väike, et ei saavuta EL rahastamismiinimumi. Seevastu jõud ühendanud omavalitsuste ettevõtte toetusmäär küündib kuni 85%ni. Lisaks võimaldab Emajõe Veevärk tagada ÜF veeprojekti rahapaigutuse hilisema jätkusuutlikkuse. Viimane on sätestatud aktsiaseltsi põhikirjas ühe eesmärgina.

Senise põhimõtte järgi on igas omavalitsuses 1-2 vee-ettevõtet ning igal sellisel ettevõttel on oma kohalik haldaja ehk töötaja, kes hoolitseb ettevõtte toimimise eest. Kahjuks ei pruugi viimaste puhul alati tegemist olla veemajanduse professionaalidega, neid lihtsalt ei ole igas vallas-linnas.  Ka seetõttu on piirkondlike vee-ettevõtete loomine oluline, et ühe maakondliku ettevõtte haldamiseks on igast piirkonnast lihtsam leida professionaalset tööjõudu kui igast, eriti väiksematest omavalitsustest.

Ühtlasi on loodud piirkondlikud ettevõtted senistest KOV-põhistest ettevõtetest tunduvalt jätkusuutlikumad, kuna klientide arv suures vee-ettevõttes on arvestatavam kui ühe keskmise/ väiksema omavalituse haldusalas ja juhtimine toimub ühtselt terves maakonnas.

ASi Emajõe Veevärk on koondatud projekti kaasrahastamine, käibemaksu tasumine, tööde teostamine ning hilisem ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuuri investeeringute jätkusuutlik majandamine. See tähendab, et loodud ettevõte ei vaja edaspidi täiendavalt riigipoolset abi. Vastavalt teostatud majandusanalüüsile ei ole väikesed (omavalitsuste) ettevõtted selleks võimelised, kuna ei suuda tagada vee hinnas amortisatsiooni tasu ja seeläbi vajalike investeeringute olemasolu.

 

AS Emajõe Veevärk põhikiri

Skip to content