08.01.2024 Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on rekonstrueeritud 🗏Loe täismahus

04.01.2024 Kallaste linna Kiriku tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on välja ehitatud 🗏Loe täismahus

27.10.2023 AS Emajõe Veevärk teostas Euroopa Liidu piiriülese koostööprogrammi abiga automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustöid 🗏Loe täismahus

26.10.2023 AS Emajõe Veevärk automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustööd ning visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil (Tiheda, Tudu, Roela Kooli ja Roela Keskuse) 🗏Loe täismahus

29.09.2023 AS Emajõe Veevärk täiendas Euroopa Liidu piiriülese koostööprogrammi abiga elutähtsa teenuse kättesaadavust 🗏Loe täismahus

28.07.2023 Kallaste linna vee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamine 🗏Loe täismahus

18.07.2023 Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine 🗏Loe täismahus

13.06.2023 Emajõe Waterworks Ltd (AS Emajõe Veevärk), the Association of Estonian Water Works Association and Kärdla Waterworks Ltd (AS Kärdla Veevärk) held a joint study trip to Hiiumaa, Estonia 🗏Loe täismahus

30.08.2022 AS Emajõe Veevärk kaugjälgimis-, kaameravalve- ja juhtimissüsteem (SCADA) uuendus ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendus 🗏Loe täismahus

09.06.2022 Lühiülevaade AS Emajõe Veevärk uuendatud kaameravalve süsteemist ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendustest 🗏Loe täismahus

11.11.2021 Lühiülevaade AS Emajõe Veevärk uuendatud kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemist (SCADA) 🗏Loe täismahus

10.09.2021 AS Emajõe Veevärk tellimusel valmis ettevõtte kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimise ning objektide visualiseerimise projekt 🗏Loe täismahus

31.07.2020 AS Emajõe Veevärk alustab kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimist ning objektide visualiseerimist 🗏Loe täismahus

Skip to content