Tartu valla Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekt ER258 on saanud toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020) summas 299 700 eurot. AS Emajõe Veevärk ja Tartu Vallavalitsuse koostöös elluviidava projekti kogu eelarve on 333 000 eurot millest omafinantseering kokku 33 300 eurot.

Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustöödele on sõlmitud töövõtuleping osaühinguga Wesico Project. Läbi riigihanke kujunes töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta 255 543 eurot.

„Tammistu küla on üks vähestest asulatest, kus vee- ja kanalisatsiooni torustikud on veel rekonstrueerimata. Nüüd saavad ka Tammistu elanikud puhtama vee ja töökindla torustiku“ kommenteeris tööde algust Tartu Vallavalitsuse arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.

Töövõtulepingu käigus rekonstrueeritakse ning rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud Tammistu küla keskuses. Uute torustike rajamisega seonduvalt paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kvaliteet.

Tööde käigus saavad uued liitujad vee- ja kanalisatsioonitorustiku kinnistupiiridele. Kinnistute piiril ja tänavaalas asuvad torustikud kuuluvad aktsiaseltsile Emajõe Veevärk ja rajatiste kasutamine toimub üksnes veevärgi loal.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda aktsiaselts Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda aktsiaselts Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 19.06.2023 kuni 18.12.2023.

Projekti ER258 „Tammistu REIW“ kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Emajõe Veevärk ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Skip to content