Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond
Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Tööde teostaja
Emajõe-Võhandu jõe valgala veeprojekt; Emajõe alamprojekt (2005-2010) 36 400 000 EUR Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

AS Emajõe Veevärk

Elva vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp Projekt nr 2.1.0101.09-0035
 8 400 000 EUR Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfond

AS Emajõe Veevärk

Elva linn

Konguta vald

Nõo vald

ÜF projekt 2.1.0101.15-0160
„AS-le Emajõe Veevärk kuuluva
infrastruktuuri hooldamiseks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamine “
 ÜF Toetus: 588 999,85 Euroopa Liidu
ÜhtekuuluvusfondAS Emajõe Veevärk
Veearvestite soetamine AS-ile
Emajõe Veevärk
Projekt nr 2.1.0101.15-163
 ÜF Toetus: 312 815,64 Euroopa Liidu
ÜhtekuuluvusfondAS Emajõe Veevärk
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
 Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Tööde teostaja
Kallaste linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning arendamine (2016) 484 536,25 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

AS Emajõe Veevärk

 OÜ Mihkel X
Teedla küla ühisveevärgi- ja –
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2016)
 189 254,72 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rõngu Vallavalitsus

Santeh-Ehituse OÜ
Aardla küla ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2016)  253 350,93 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Haaslava Vallavalitsus

OÜ Miridon
Kaarepere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine (2016)  575 229,35 (Torustikud:
389 362,10 ;Puhasti:
185 867,25)
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Palamuse Vallavalitsus

Santeh-Ehituse Osaühing

Puhasti: Schöttli Keskkonnatehnika AS

Tamsa küla
kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimine
(2015)
 64 821,95 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Nõo Vallavalitsus

Emajõe Veevärk AS

Saveka Torutööd OÜ
Kureküla vee- ja
kanalisatsioonitorustike ning
reoveepuhasti
rekonstrueerimine (2015)
177 870,63 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rannu Vallavalitsus

 OÜ Miridon
Sojamaa küla vee- ja
kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimise
projekteerimine (2015)
 8 460,00 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Vallavalitus

Keskkond & Partnerid OÜ
Vesneri küla vee- ja
kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimise
projekteerimine (2015)
 6 080,00 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Vallavalitus

Keskkond & Partnerid OÜ
Väike-Konguta küla
ühiskanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine (2015)
49 484,50 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Konguta Vallavalitus

AS Schöttli Keskkonnatehnika
Mälgi küla puurkaevu ja veetöötlusjaama rajamine (2015) 65 297,90 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Konguta Vallavalitsus

AS Schöttli Keskkonnatehnika
Luunja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2015) 188 597,50 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Luunja Vallavalitsus

WESICO PROJECT OÜ
Kambja aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine (2013)  290 304,50 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kambja Vallavalitsus

OÜ Taskar
Kaarepere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine (2015) 18 030,00 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Palamuse Vallavalitsus

Keskkond & Partnerid OÜ
Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine (2015)  12 610,00 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Palamuse Vallavalitsus

Keskkond & Partnerid OÜ
Kureküla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine (2013)  8 700,00 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rannu Vallavalitsus

Kambja aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine (2013)  290 304,50 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kambja Vallavalitsus

Nõo aleviku sademeveekanalisatsioon Hariduse-Kirsi-Oja tänava lõigus (2013) 107 420,38 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

AS Riigi Kinnisvara

Nõo Vallavalitsus

Konguta küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ja veetöötluse rajamine (2013) 60 517,54 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Konguta Vallavalitsus

Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 78 890,97 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Palamuse Vallavalitsus

Kureküla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine (2013) 63 067,33 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rannu Vallavalitsus

Aravu küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusjaama rajamine (2013)  76 261,65 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meeksi Vallavalitsus

Valguta küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013)  83 812,08 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rõngu Vallavalitsus

Vedu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013-2014)  391 645,39 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Vallavalitsus

Salu küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2013)  70 852,36 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Vallavalitsus

Sojamaa küla puurkaev-pumpla rek ja veetöötlusjaama rajamine(2013) 70 229,77 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Vallavalitsus

Vesneri küla puurkaev-pumpla rek ja veetöötlusjaama rajamine(2013) 67 671,42 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Vallavalitsus

Lähte aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013) 93 058,35 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Vallavalitsus

Teedla küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 61 933,04 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rõngu Vallavalitsus

Mäksa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013) 135 073,63 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Mäksa Vallavalitsus

Äksi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2012-2013) 224 832,32 EUR SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Vallavalitsus