Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja
Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2018) 431 500 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute keskus
Emajõe-Võhandu jõe valgala veeprojekt; Emajõe alamprojekt (2005-2010) 36 400 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , SA Keskkonnainvesteeringute keskus , AS Emajõe Veevärk
Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp Projekt nr 2.1.0101.09-0035 8 400 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk , Elva linn, Konguta vald, Nõo vald
ÜF projekt 2.1.0101.15-0160 „AS-le Emajõe Veevärk kuuluva infrastruktuuri hooldamiseks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamine “ 589 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk
Veearvestite soetamine AS-ile Emajõe Veevärk Projekt nr 2.1.0101.15-163 312 816 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk
Kaarepere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine (2016) 575 229 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Palamuse Vallavalitsus
Kallaste linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning arendamine (2016) 484 536 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , AS Emajõe Veevärk
Aardla küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2016) 253 351 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Haaslava Vallavalitsus
Teedla küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2016) 189 255 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Rõngu Vallavalitsus
Kaarepere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine (2015) 18 030 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Palamuse Vallavalitsus
Äksi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2012-2013) 224 832 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Tartu Vallavalitsus
Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine (2015) 12 610 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Palamuse Vallavalitsus
Kureküla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine (2013) 8 700 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Rannu Vallavalitsus
Nõo aleviku sademeveekanalisatsioon Hariduse-Kirsi-Oja tänava lõigus (2013) 107 420 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , AS Riigi Kinnisvara, Nõo Vallavalitsus
Konguta küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ja veetöötluse rajamine (2013) 60 518 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Konguta Vallavalitsus
Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 78 891 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Palamuse Vallavalitsus
Kureküla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine (2013) 63 067 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Rannu Vallavalitsus
Aravu küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 76 262 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Meeksi Vallavalitsus
Valguta küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 83 812 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Rõngu Vallavalitsus
Tamsa küla kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimine (2015) 64 822 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Nõo Vallavalitsus
Vedu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013-2014) 391 645 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Tartu Vallavalitsus
Kureküla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine (2015) 166 183 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Rannu Vallavalitsus
Sojamaa küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimine (2015) 8 460 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Tartu Vallavalitus
Salu küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2013) 70 852 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Tartu Vallavalitsus
Vesneri küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimine (2015) 6 080 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Tartu Vallavalitus
Sojamaa küla puurkaev-pumpla rek ja veetöötlusjaama rajamine(2013) 70 230 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Tartu Vallavalitsus
Väike-Konguta küla ühiskanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2015) 49 485 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Konguta Vallavalitus
Vesneri küla puurkaev-pumpla rek ja veetöötlusjaama rajamine(2013) 67 671 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Tartu Vallavalitsus
Mälgi küla puurkaevu ja veetöötlusjaama rajamine (2015) 65 298 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Konguta Vallavalitsus
Lähte aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013) 93 058 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Tartu Vallavalitsus
Luunja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2015) 188 598 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Luunja Vallavalitsus
Kambja aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine (2013) 290 305 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Kambja Vallavalitsus
Mäksa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013) 135 074 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Mäksa Vallavalitsus
Teedla küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 61 933 € SA Keskkonnainvesteeringute keskus , Rõngu Vallavalitsus