Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja
Nõgiaru küla, Nõo tn 18 kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine Liituja
Tahvelarvutite soetamine Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk
CASE kopplaaduri kopa ja kiirliite soetamine Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk
Kaamerabussi koos torustike uuringute fiiberkaameraga soetamine 58 450 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk OÜ KEIL M.A.
Palamuse alevik, Kooli tn 3 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd (2021) 2 350 € AS Emajõe Veevärk Keskkond & Partnerid OÜ
Palupera küla vee- ja survekanalisatsioonitorustike projekteerimistööd AS Emajõe Veevärk Alkranel OÜ
Sooja- ja külmakindla veemahuti soetamine 82 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Põlva Tehnika Metallitööd OÜ
Kakumetsa küla ja Luunja aleviku vaheliste vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd AS Emajõe Veevärk Alkranel OÜ
Kontakt: Kristjan Karabelnik,5039010
Laboriseadmete soetamine 31 747 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Filter Solutions OÜ
Roiu alevik, Oja tn 3 kinnistu ühiskanalisatsiooniga ühendamise projekteerimistööd (2020) Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Vesneri küla, Tulbi kinnistu ühisveevärgiga ühendamise projekteerimistööd (2021) Liituja Palmpro OÜ
Konguta küla ühisveevärgi rajatiste II etapi projekteerimistööd (2020) AS Emajõe Veevärk Keskkond & Partnerid OÜ
Vinni uue veehaardekompleksi rajamise projekteerimis-ehitustööd 363 906 € Vinni Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Raul Juhkam,5125699
Nõo alevik, Kaare tn ja Sügaoru tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (2020) Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
AS Emajõe Veevärk SCADA süsteemi moderniseerimine ja objektide visualiseerimine 169 697 € Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 , AS Emajõe Veevärk Atemix Tööstusautomaatika OÜ
Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd 253 985 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
Mehikoorma reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2021) 8 773 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Keskkonnaprojekt
Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2020) 4 040 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Vetiku puurkaevu ja joogiveetöötluse projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2021) 6 300 € Vinni Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Nõo aleviku uue puurkaevu ja veetöötluse rajamise projekteerimis-ehitustööd 212 175 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kontakt: Martti Hoop,5289759
Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2020) 96 226 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kääpa küla joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2021) 91 567 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Mehikoorma aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2021) 203 968 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Tabivere aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2021) 213 520 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Vetiku küla puurkaevu ja joogiveetöötluse rekonstrueerimine (2021) 74 728 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Vinni Vallavalitsus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Tammistu keskus 10 vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd (2019) Tartu Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine, II etapp projekteerimis-ehitustööd (lepingust taganetud 2020) Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Trassiehitus OÜ
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 694 520 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Räpina Vallavalitsus AS Merko Ehitus Eesti
Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2020) 17 065 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd (2020) AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Tabivere Pargi tn ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 201 370 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Uderna küla Laskespordibaasi ja Tiiru kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd (2019) Liituja, AS Emajõe Veevärk , Elva Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kambja kortermajade vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd (2020) 123 470 € Kambja Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Frendit Infra OÜ
Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 541 400 € Peipsiääre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2019) 159 710 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Wesico Project OÜ
Elva linna Liiva tn vee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatendi ehitustööd (2019) Elva Vallavalitsus , AS Emajõe Veevärk OÜ RTS Infraehitus
Laane tee 5 puurkaevu veevarustuse II-astme pumpla ehitustööd (2019) AS Emajõe Veevärk AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 294 999 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Võnnu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 753 017 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Kastre Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2020) 18 648 € Kastre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Korbovek
Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 702 747 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd (2020) 869 009 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mustvee Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Rõngu aleviku Tehase tänava piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (2020) 178 571 € AS Emajõe Veevärk AS Valmap Grupp
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd (2019) 1 413 300 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimis-ehitustööd (2019) 694 575 € AS Emajõe Veevärk , Nõo Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Avinurme aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2019) 997 400 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mustvee Vallavalitsus Trassiehitus OÜ
Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2018) 431 500 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd (2019) 218 553 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Trassiehitus OÜ
Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp Projekt nr 2.1.0101.09-0035 8 400 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk , Elva linn, Konguta vald
ÜF projekt 2.1.0101.15-0160 „AS-le Emajõe Veevärk kuuluva infrastruktuuri hooldamiseks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamine “ 589 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk
Veearvestite soetamine AS-ile Emajõe Veevärk Projekt nr 2.1.0101.15-163 312 816 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk
Kaarepere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine (2016) 575 229 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Palamuse Vallavalitsus Santeh-Ehituse Osaühing, Puhasti: Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kallaste linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning arendamine (2016) 484 536 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk  OÜ Mihkel X
Aardla küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2016) 253 351 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Haaslava Vallavalitsus OÜ Miridon
Teedla küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2016) 189 255 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Rõngu Vallavalitsus Santeh-Ehituse OÜ
Kureküla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine (2015) 166 183 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Rannu Vallavalitsus Vändra MP OÜ
Vedu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013-2014) 391 645 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Sojamaa küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimine (2015) 8 460 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkond & Partnerid OÜ
Salu küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2013) 70 852 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Vesneri küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimine (2015) 6 080 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkond & Partnerid OÜ
Sojamaa küla puurkaev-pumpla rek ja veetöötlusjaama rajamine(2013) 70 230 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Väike-Konguta küla ühiskanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2015) 49 485 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Konguta Vallavalitus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Vesneri küla puurkaev-pumpla rek ja veetöötlusjaama rajamine(2013) 67 671 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Mälgi küla puurkaevu ja veetöötlusjaama rajamine (2015) 65 298 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Konguta Vallavalitsus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Lähte aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013) 93 058 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Luunja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2015) 188 598 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Luunja Vallavalitsus WESICO PROJECT OÜ
Kambja aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine (2013) 290 305 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Kambja Vallavalitsus OÜ Taskar
Mäksa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013) 135 074 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mäksa Vallavalitsus
Kaarepere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine (2015) 18 030 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Palamuse Vallavalitsus Keskkond & Partnerid OÜ
Äksi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2012-2013) 224 832 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine (2015) 12 610 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Palamuse Vallavalitsus Keskkond & Partnerid OÜ
Kureküla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine (2013) 8 700 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Rannu Vallavalitsus
Nõo aleviku sademeveekanalisatsioon Hariduse-Kirsi-Oja tänava lõigus (2013) 107 420 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Riigi Kinnisvara, Nõo Vallavalitsus
Konguta küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ja veetöötluse rajamine (2013) 60 518 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Konguta Vallavalitsus
Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 78 891 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Palamuse Vallavalitsus
Kureküla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine (2013) 63 067 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Rannu Vallavalitsus
Aravu küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 76 262 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Meeksi Vallavalitsus
Tamsa küla kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimine (2015) 64 822 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Nõo Vallavalitsus Saveka Torutööd OÜ
Valguta küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 83 812 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Rõngu Vallavalitsus
Teedla küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 61 933 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Rõngu Vallavalitsus
Skip to content