Projekti nimi Projekti maksumus (EUR), ilma km-ta Rahastaja Töövõtja
Liivatera tn 6, Nõo alevik, Nõo vald ÜVK ehitamine 5 550 € Liituja OÜ Monoliit
Laane tee 5, Haaslava küla, Kastre vald joogiveemahuti paigaldamine 11 650 € AS Emajõe Veevärk Kaevetööd24 OÜ
Väike-Hansu, Metsalaane küla, Elva vald ÜVK projekteerimine 820 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
AS Emajõe Veevärk mobiilsete generaatorite soetamine 33 880 € Eesti Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm (Estonian EU external border programm) Aircom OÜ
Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine 255 543 € Eesti Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm (Estonian EU external border programm) WESICO PROJECT OÜ
Nurga-Leoski, Uuta küla, Nõo vald ÜVK ehitamine 5 430 € Liituja Roke Teenused OÜ
Raudtee 30, Nõo alevik, Nõo vald ÜVK ehitamine 3 860 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Tuigo tee, Mõra küla, Kastre vald ÜVK ehitamine 69 650 € Kastre Vallavalitsus OÜ Mihkel X
AS Emajõe Veevärk uuendatud kaugjälgimissüsteemi (SCADA) visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil 15 403 € Eesti Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm (Estonian EU external border programm) Eimer Automaatika OÜ
Betooni tn 1, 4, 6 ja 8, Elva linn, Elva vald ÜVK ehitamine 7 755 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Jõe tänav 2, Palamuse alevik, Jõgeva vald ÜVK ehitamine 8 390 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
Paadi, Uuta küla, Nõo vald veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni projekteerimine 7 500 € Liituja Alkranel OÜ
Liivatera tn 6, Nõo alevikus, Nõo vallas ÜVK projekteerimine 760 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Angerja tn 9, Äksi alevikus, Tartu vallas ÜVK projekteerimine 390 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Arukünka, Vissi küla, Nõo vald ÜVK ehitustööd 1 990 € Liituja KAEVETÖÖD24 OÜ
Nõo vallas, Nõo alevikus, Tartu tn 18 kinnistu ÜVK ehitustööd 3 295 € Liituja OÜ Carello
Tuigo tee piirkond, Mõra küla, Kastre vald ÜVK projekteerimine 9 364 € Kastre Vallavalitsus Keskkond & Partnerid OÜ
Jõe tänav 2, Palamuse alevik, Jõgeva vald vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 1 990 € Liituja Nivell Ehitus OÜ
Palu tee 11a, Elva vald, Elva linn ÜVK ehitamine 6 700 € Liituja Wesico Project OÜ
Kadila puurkaev, Kadila küla, Vinni vald eksperthinnangu koostamine 3 300 € AS Emajõe Veevärk BalRock OÜ
Arukünka, Vissi küla, Nõo vald ÜVK projekteerimine 960 € Liituja Nivell Ehitus OÜ
Kordushange. Elva reoveepuhasti uue tehnohoone rajamine 1 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Kolmik OÜ
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise omanikujärelvalve teenus 8 250 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk OÜ OdorTech
Nõo vald, Nõo alevik, Vahe tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine 10 710 € Liituja Mihkel X OÜ
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 297 246 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Frendit Infra OÜ
Kastre vallas, Kaagvere külas, Mõisaköögi tee 9 kinnistu ühisveevärgiga ühendamise ehitustööd 5 200 € AS Riigi Kinnisvara Silame Ehitus OÜ
Nõo vallas, Nõo alevikus, Tartu tn 18 kinnistu ÜVK projekteerimine 990 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Age tee, Kõivuküla, Kastre vald ÜVK ehitamine 114 000 € Liituja Silame Ehitus OÜ
Elva linnas, Palu tee 11a vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 1 599 € Liituja OÜ Eesti Veeprojekt
Nõo vallas, Uuta külas Nõlva tee piirkonna torustike ehitus 275 229 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Võidu tn 37-1 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamine 2 860 € Liituja OÜ OdorTech
Vinni vallas, Piira külas, Mõisa tn 4 kinnistu vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 2 820 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Elva vallas, Mälgi külas, Kentsi paisjärve vee- ja survekanalisatsiooni projekteerimine-ehitus 58 700 € Elva Vallavalitsus Monoliit OÜ
Elva vallas, Käärdi alevikus, Torni tänava tarbeks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamine 25 000 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Nõo vallas, Nõo alevikus, Sügaoru ja Kaare tänaval asuvate kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitus 22 000 € Liituja OÜ Vesi
Elva reoveepuhasti settekäitluskeskuse aunasegaja soetamine 240 160 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk AS J.I.T
Elva vallas, Elva linnas, Kirde tänava sademevee kanalisatsioonitorustiku projekteerimine-ehitus 24 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Kordushange. Elva reoveepuhasti settekäitluse kompostimisala laiendus 751 472 € Euroopa Liidu ÜhtekuuluvusfondAS Emajõe Veevärk, AS Emajõe Veevärk Kolmik OÜ
Elva reoveepuhasti mudatahendussüsteemi rekonstrueerimine 400 670 € Euroopa Liidu ÜhtekuuluvusfondAS Emajõe Veevärk, AS Emajõe Veevärk Schöttli Keskkonnatehnika AS
Voika tn 15 kinnistu välise veetorustiku ja liitumispunkti ehitus 5 541 € Liituja Silame Ehitus OÜ
Kambja vallas, Kambja alevikus, liistuvabriku piirkonnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine 10 660 € Kambja Vallavalitsus OÜ Keskkonnaprojekt
Männijärve tänav, Elva linn, Elva vald ÜVK projekteerimine-ehitamine 20 900 € Elva Vallavalitsus KAEVETÖÖD24 OÜ
Vissi küla Vapra tee ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd 90 266 € Liituja Silame Ehitus OÜ
Rannu alevikus Aia tänav 3 kinnistu ja Ringtee tänav 7 kinnistu ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni liitumistorustike ehitustööd 9 286 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Kakumetsa küla Vankri tee taristu projekti ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide II ehitusetapp 91 150 € Liituja Carello OÜ
Kakumetsa küla Vankri tee taristu projekti ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd (I etapp) 212 150 € Liituja Carello OÜ
Elva linnas Palu tee 28a kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd 3 780 € Liituja Tamesta Ehitus OÜ
Vissi küla Kingu, Vahe ja Lohu kinnistute tarbeks vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 95 636 € Liituja Mihkel X OÜ
Nõo vallas, Nõo alevikus, Kvartsi ja Liiva kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 15 240 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Vinni vallas, Piira külas, Metsaveere ja Ojakalda tänavate vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitus 179 436 € Vinni Vallavalitsus T.A.K. Ehitus
Elva vallas, Elva linnas, Laane tn 13b kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus 1 650 € Liituja Marnilo Grupp OÜ
Uuta külas Nõlva tee piirkonna detailplaneeringus toodud moodustatavate kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimistööd 5 660 € Liituja Projekt363 OÜ
Haaslava külas Punga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 206 854 € Liituja Mihkel X OÜ
AS Emajõe Veevärgi haljasalade niitmine 2022-2023 AS Emajõe Veevärk
Elva vallas, Hellenurme külas, Mõisa pargi ja Hellenurme mõisa kinnistu kanalisatsioonitorustike ehitus 8 650 € Elva Vallavalitsus Marnilo Grupp OÜ
Liivaoru tn 1 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus 6 301 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
Metsa tn 4 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus 4 210 € Liituja Kaevetööd24 OÜ
AS Emajõe Veevärk Tellija Üldtingimuste koostamine 3 800 € AS Emajõe Veevärk Keskkond & Partnerid OÜ
Kastre valla Age tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla projekteerimine 5 620 € Kastre Vallavalitsus OÜ Alkranel
Järve tn 34a kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus 4 860 € Liituja Carello OÜ
Voika tn 15 kinnistu välise veeühendustorustiku (koos liitumispunktiga) projekteerimine 1 360 € Liituja OÜ Keskkonnaprojekt
Järve tee, Päkste küla, Kastre vald ÜVK ehitamine 116 490 € Liituja OÜ TAVT
Nõgiaru Nõo tn 26 // 34 // 36 ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine 1 760 € Liituja OÜ Keskkonnaprojekt
Elva reoveekogumisala vee- ja kanalisatsiooniehitiste projekteerimis-ehitustööd 1 225 100 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk OÜ MIHKEL X
Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendamine 19 650 € Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 Atemix Tööstusautomaatika OÜ
Jõgeva vallas, Luua külas, Teeääre kinnistu välise ning kinnistu sisese kanalisatsiooni ühendustorustiku (koos liitumispunktiga) projekteerimine 3 170 € Liituja OÜ Alkranel
Kakumetsa küla ja Luunja aleviku vaheliste vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd 296 637 € Liituja, AS Emajõe Veevärk Wesico Project OÜ
Pilka tee 7 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine 2 400 € Liituja OÜ Eesti Veeprojekt
Nõo alevikus, Liivaoru tn 1 kinnistu tarbeks veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustike (koos liitumispunktidega) projekteerimine 1 360 € Liituja OÜ KESKKONNAPROJEKT
Roomikalusel kompaktekskavaatori soetamine 48 300 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Balti Tehnika OÜ
Tabivere alevikus, Tiigi tn 11a ja Tiigi tn 11 kinnistute tarbeks veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustike (koos liitumispunktidega) projekteerimine 1 074 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Konksliftauto, konksliftkonteinerite veoks mõeldud täishaagise, konksliftkonteiner-kraana ja konkslift vaakumpaagi soetamine 277 363 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Volvo Estonia OÜ;ELER Hydraulic OÜ;Osaühing PRO LIFT;AS GoCraft
Nõgiaru küla, Nõo tn 18 kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine 1 366 € Liituja KESKKOND & PARTNERID OÜ
Tahvelarvutite soetamine 13 399 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Osaühing Galador Grupp
CASE kopplaaduri kopa ja kiirliite soetamine 9 015 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Aktsiaselts Baltem
Kordushange. Elva reoveepuhasti laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimistööd. 148 575 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk KESKKOND & PARTNERID OÜ
Elva vallas vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise ja rekonstrueerimise projekteerimistööd 37 800 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk OÜ KESKKONNAPROJEKT
Kahe sõiduki soetamine 62 288 € AS Emajõe Veevärk Veho AS; Amserv Auto AS
Kaamerabussi koos torustike uuringute fiiberkaameraga soetamine 58 450 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk OÜ KEIL M.A.
Palamuse alevik, Kooli tn 3 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd (2021) 2 350 € AS Emajõe Veevärk Keskkond & Partnerid OÜ
Palupera küla vee- ja survekanalisatsioonitorustike projekteerimistööd AS Emajõe Veevärk Alkranel OÜ
Sooja- ja külmakindla veemahuti soetamine 82 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Põlva Tehnika Metallitööd OÜ
Kakumetsa küla ja Luunja aleviku vaheliste vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd 9 720 € AS Emajõe Veevärk Alkranel OÜ
Kontakt: Kristjan Karabelnik,5039010
Laboriseadmete soetamine 31 747 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk Filter Solutions OÜ
Roiu alevik, Oja tn 3 kinnistu ühiskanalisatsiooniga ühendamise projekteerimistööd (2020) 880 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
Vesneri küla, Tulbi kinnistu ühisveevärgiga ühendamise projekteerimistööd (2021) 1 530 € Liituja Palmpro OÜ
Konguta küla ühisveevärgi rajatiste II etapi projekteerimistööd (2020) 4 360 € AS Emajõe Veevärk Keskkond & Partnerid OÜ
Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi ühisveevärgi ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimine ja rajamine 3 749 616 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Vinni Vallavalitsus AS Viimsi Keevitus
Kontakt: Jaak Ritso,
Vinni uue veehaardekompleksi rajamise projekteerimis-ehitustööd 363 906 € Vinni Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Raul Juhkam,5125699
Nõo alevik, Kaare tn ja Sügaoru tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (2020) 4 740 € Liituja Keskkond & Partnerid OÜ
AS Emajõe Veevärk SCADA süsteemi moderniseerimine ja objektide visualiseerimine 169 697 € Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 , AS Emajõe Veevärk Atemix Tööstusautomaatika OÜ
Haljasalade niitmine 2020-2021 84 567 € AS Emajõe Veevärk Korras Kinnisvara OÜ; Segenso OÜ; Jõgeva Elamu Halduse OÜ; Kagumari OÜ
Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd 253 985 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kontakt: Veiko Veltri,5101359
Mehikoorma reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2021) 8 773 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Keskkonnaprojekt
Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2020) 4 040 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Vetiku puurkaevu ja joogiveetöötluse projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2021) 6 300 € Vinni Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Kurepalu järveäärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd 1 495 000 € Kastre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Kontakt: Toomas Treial,5045791
Nõo aleviku uue puurkaevu ja veetöötluse rajamise projekteerimis-ehitustööd 212 175 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kontakt: Martti Hoop,5289759
Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2020) 96 226 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Kääpa küla joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2021) 91 567 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Mehikoorma aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2021) 203 968 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Tabivere aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2021) 213 520 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Vetiku küla puurkaevu ja joogiveetöötluse rekonstrueerimine (2021) 74 728 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Vinni Vallavalitsus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Tammistu keskus 10 vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd (2019) 17 200 € Tartu Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine, II etapp projekteerimis-ehitustööd (lepingust taganetud 2020) 994 800 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Trassiehitus OÜ
Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 694 520 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Räpina Vallavalitsus AS Merko Ehitus Eesti
Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2020) 17 065 € Räpina Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Estpil OÜ
Tammistu biotiikide juurdepääsutee projekteerimis-ehitustööd (2020) 12 610 € AS Emajõe Veevärk Marnilo Grupp OÜ
Tabivere Pargi tn ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 201 370 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Uderna küla Laskespordibaasi ja Tiiru kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd (2019) 157 000 € Liituja, AS Emajõe Veevärk , Elva Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Kambja kortermajade vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd (2020) 123 470 € Kambja Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Frendit Infra OÜ
Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 541 400 € Peipsiääre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd (2019) 159 710 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Wesico Project OÜ
Elva linna Liiva tn vee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatendi ehitustööd (2019) 106 885 € Elva Vallavalitsus , AS Emajõe Veevärk OÜ RTS Infraehitus
Laane tee 5 puurkaevu veevarustuse II-astme pumpla ehitustööd (2019) 241 784 € AS Emajõe Veevärk AS Schöttli Keskkonnatehnika
Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 294 999 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Võnnu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 753 017 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Kastre Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus (2020) 18 648 € Kastre Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Korbovek
Aakre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2020) 702 747 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Schöttli Keskkonnatehnika AS
Voore küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd (2020) 869 009 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mustvee Vallavalitsus Wesico Project OÜ
Rõngu aleviku Tehase tänava piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (2020) 178 571 € AS Emajõe Veevärk AS Valmap Grupp
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd (2019) 1 413 300 € Mustvee Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimis-ehitustööd (2019) 694 575 € AS Emajõe Veevärk , Nõo Vallavalitsus , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Mihkel X
Avinurme aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2019) 997 400 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Mustvee Vallavalitsus Trassiehitus OÜ
Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (2018) 431 500 € AS Emajõe Veevärk , SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Wesico Project OÜ
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd (2019) 218 553 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk Trassiehitus OÜ
Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp Projekt nr 2.1.0101.09-0035 8 400 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk , Elva linn
ÜF projekt 2.1.0101.15-0160 „AS-le Emajõe Veevärk kuuluva infrastruktuuri hooldamiseks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamine “ 589 000 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk
Veearvestite soetamine AS-ile Emajõe Veevärk Projekt nr 2.1.0101.15-163 312 816 € Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond , AS Emajõe Veevärk
Kaarepere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine (2016) 575 229 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Santeh-Ehituse Osaühing, Puhasti: Schöttli Keskkonnatehnika AS
Kallaste linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning arendamine (2016) 484 536 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Emajõe Veevärk  OÜ Mihkel X
Aardla küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2016) 253 351 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus OÜ Miridon
Teedla küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2016) 189 255 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Santeh-Ehituse OÜ
Kureküla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine (2013) 8 700 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Nõo aleviku sademeveekanalisatsioon Hariduse-Kirsi-Oja tänava lõigus (2013) 107 420 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , AS Riigi Kinnisvara, Nõo Vallavalitsus
Konguta küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ja veetöötluse rajamine (2013) 60 518 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 78 891 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kureküla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine (2013) 63 067 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Aravu küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 76 262 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Tamsa küla kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimine (2015) 64 822 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Nõo Vallavalitsus Saveka Torutööd OÜ
Valguta küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 83 812 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kureküla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine (2015) 166 183 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Vändra MP OÜ
Vedu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013-2014) 391 645 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Sojamaa küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimine (2015) 8 460 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkond & Partnerid OÜ
Salu küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2013) 70 852 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Vesneri küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimine (2015) 6 080 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkond & Partnerid OÜ
Sojamaa küla puurkaev-pumpla rek ja veetöötlusjaama rajamine(2013) 70 230 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Väike-Konguta küla ühiskanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2015) 49 485 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Vesneri küla puurkaev-pumpla rek ja veetöötlusjaama rajamine(2013) 67 671 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Mälgi küla puurkaevu ja veetöötlusjaama rajamine (2015) 65 298 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus AS Schöttli Keskkonnatehnika
Lähte aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013) 93 058 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Luunja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2015) 188 598 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Luunja Vallavalitsus WESICO PROJECT OÜ
Kambja aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine (2013) 290 305 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Kambja Vallavalitsus OÜ Taskar
Mäksa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2013) 135 074 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kaarepere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine (2015) 18 030 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkond & Partnerid OÜ
Äksi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2012-2013) 224 832 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus , Tartu Vallavalitsus
Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine (2015) 12 610 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkond & Partnerid OÜ
Teedla küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2013) 61 933 € SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Skip to content