Andmete esitamise juhend „AS Emajõe Veevärgile esitatavate teostusjooniste nõuded“ (pdf)

Teostusjoonise andmetabeli näidis (xlsm)

Teostusjoonised palume saata e-posti aadressil evv@evv.ee ja joonised@evv.ee

*Teostusjoonised tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”

Skip to content