Teostusmõõdistused ja -joonised peavad vastama Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning „EVEL-i täpsustavad nõuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistamisele“ nõuetele.

Teostusjoonised peavad olema kontrollitud „EVEL Kontroller“ kontrollsüsteemiga. Rohkem infot „EVEL Kontroller“ teenuse kohta on Geospatial OÜ kodulehel https://www.geospatial.ee/rakendused/evel-kontroller/.

Teostusjoonised palume saata e-posti aadressil evv@evv.ee ja joonised@evv.ee.

Skip to content