Andmete esitamise juhend „AS Emajõe Veevärgile esitatavate teostusjooniste nõuded“

Teostusjoonised palume saata e-posti aadressil evv@evv.ee ja joonised@evv.ee

*Teostusjoonised tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”

 

Teostusjoonis_NAIDIS

Skip to content