AS Emajõe Veevärk müüb oma klientidele vett, mille kvaliteet vastab joogiveele esitatavatele nõuetele (Sotsiaalministri 24.september 2019.a. määrus nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”) ja teeb joogivee kvaliteedi kontrollimiseks kontrollproove tihedamalt, kui nõuab seadus ning teostab järjepidevalt taristul hooldustöid vee kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks. Veeanalüüsid on leitavad meie kodulehelt: https://www.evv.ee/joogivee-analuusid/

AS Emajõe Veevärk vastutab joogivee kvaliteedi eest kuni liitumispunktini ja kui kinnistusisene veetorustik, mis on kinnistu omaniku vastutada, on korras, siis on ka kraanist jooksev vesi nõuetekohane. Müüdavat joogivett ei pea kinnistuomanik täiendavalt filtreerima või puhastama. Paljud sanitaarseadmeid müüvad ettevõtted soovitavad osta täiendavaid filtreid ning kui kinnistuomanik siiski soovib vett täiendavalt puhastada (nt kodumasinate pärast), peab ta arvestama paigaldatud filtri hooldusjuhendis kirjutatuga. Kahjuks on tavapärane praktika, et paigaldatud filtreid ei puhastata või vahetata vastavalt filtri tootja soovitatule, mille tagajärjel võib esineda vee kvaliteedis kõrvalekaldeid (nt lõhna ja maitse osas). Joogivesi on oma olemuselt lahus, mis sisaldab tervisele vajalikke aineid. Filtrite mitte korrapärasel hooldusel kuhjuvad filtritesse ained, mis on värske joogivee puhul kehale vajalikud, kuid seistes hakkavad elama oma elu. Sellega võib hooldamata veefilter olla ohuks vee kvaliteedile! Peab arvestama, et kraanist tulevat joogivett võib võrrelda toiduainena, mis seismisel rikneb.

Varasemalt soovitati torustikele paigaldada ka nn mudakogujad või -filtrid. Ka neid tuleb regulaarselt hooldada. AS Emajõe Veevärk paigaldab oma klientidele kaugloetavad veearvestid, kuhu on võimalike võõriste (torustike avariide korral) eraldamiseks sõel juba sisse ehitatud. Seega tarbijal pole vajadust täiendavaid sõelasid või filtreid paigaldada.

Kanalisatsiooni ummistusi on lihtsam vältida kui likvideerida. Parim, mida iga inimene selleks teha saab, on veenduda, et kanalisatsiooni satub ainult vesi ja reovesi ning tualettpaber. Kindlasti ei tohi wc-potti aga visata:
• vatitikke
• hügieenisidemeid
• meigieemalduspatju
• mähkmeid
• tampoone
• kilekotte
• kommipabereid
• pakendeid
• plastikesemeid
• juuksekarvu
• kunsthambaid
• kondoome
• ravimeid
• luid, rasva, kohvipaksu
• muid toidujäätmeid
• majapidamispaberit
• närimiskummi
• klaasikilde
• tuletikke
• žiletiteri
• mänguasju
• vanu kemikaale sh mootoriõlisid, värve jms

Skip to content