Tähtis Veekatkestus Pikkjärve külas 07.12.2023

Hea Klient

Jõgeva vallas Pikkjärve külas toimub neljapäeval, 07.12.2023 kell 10:00 – 14:00 veekatkestus seoses hooldustöödega Pikkjärve joogiveepuhastis.

Peale veekatkestust võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Puhja aleviku ühisveevärgi joogivesi vastab nõuetele!

Lugupeetud Puhja aleviku ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 27.11.2023 kuupäeval võetud veeproovide analüüside tulemustel vastab Puhja aleviku ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

AS Emajõe Veevärk jätkab pidevat veekvaliteedi kontrolli. Võimalikest muutustest teavitame teid koheselt.

Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Tähtis Veekatkestus Pilka külas 07.12.2023

Hea Klient

Luunja vallas Pilka külas toimub neljapäeval, 07.12.2023 kell 09:00-15:00 veekatkestus seoses Pilka teel veetorustiku ehitusega.  

Vajadusel palume varuda joogivett veekatkestuste ajaks.

Peale veekatkestusi võib esineda kõrvalekaldeid veekvaliteedis.

Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Puhja aleviku ühisveevärgi joogivee täiendav info!

Lugupeetud Puhja aleviku ühisveevärgi tarbijad!

Anname teada, et AS-i Emajõe Veevärk poolt 20.11.2023 Puhja aleviku puurkaevudest, joogiveepuhastitest ja kahe tarbija juurest võetud analüüside tulemusel vastab ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

Kordusproovid võetakse 27.11.2023.

Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks lähtudes üldisest ohutuse printsiibist soovitame Puhja aleviku ühisveevärgi veetarbijatel (väikelaste ja immuunpuudulikkusega inimeste puhul igasuguse riski vältimiseks) vett enne joogiks või söögivalmistamiseks kasutamist keeta.

Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Tähtis Palume vältida veesüsteemide külmumist!

Veemõõdusõlm olgu soojustatud

Kuna üldjuhul on veemõõdusõlm keldris, siis aitaks kindlasti keldri akende ja uste soojustamine. Vundamendi läbiviik või mõni muu toru sisenemise koht majja ongi kõige ohtlikum külmumiskoht. Tavaliselt on külma silde tekkimise põhjuseks soojustamata vundament ja kütmata või mitte piisavalt köetud ruum.

Kasutuses olevates hoonetes tuleb vaadata üle kogu veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks ligi. Soojustada torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist.

Liiga madal õhutemperatuur veemõõdusõlmes ohustab ka veearvesti töökorda ja arvestid kipuvad rikki minema. Seetõttu oleks inimestele palve külmaperioodil oma veearvestil “silma peal hoida”, et see töökorras oleks. Lihtsam on arvestit soojas hoida kui hiljem väljavahetamisega kaasnevad kulusid kanda.

AS Emajõe Veevärk pakub teenustööna kliendi soovil maakraani sulgemist ja vajadusel kaugloetava arvesti eemaldamist ning hoiustamist (teenuse maksumus 30.-€ koos km-ga). Tuletame meelde, et maakraan kuulub vee-ettevõtjale, kes ainsana võib seda sulgeda ja avada.

Vaata ka EVEL-i pressiteadet: https://evel.ee/uudised/evel-uudised-3-2-3-3/

AS Emajõe Veevärk

Teade Alatskivi aleviku ühisveevärgist joogivee tarbijatele!

Lugupeetud Alatskivi aleviku elanikud!

AS Emajõe Veevärk paigaldas 31.08.2023 joogiveemahuti Alatskivi koolimaja (Kooli 1 aadressile) Tartu mnt poolsele küljele.

Joogiveemahutist saavad joogivett võtta tarbijad, kes ei soovi kraanivett keeta. Soovijad saavad oma jooginõud ise täita.

Palume kasutada vett säästlikult ja keerata kraan peale kasutamist hoolikalt kinni.

AS Emajõe Veevärk jätkab Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist kuni nõuetele vastava joogivee tagamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Alatskivi aleviku veekvaliteet – vett tarbida keedetult!

Lugupeetud Alatskivi aleviku ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 29.08.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud mikrobioloogiliste näitajate osas. AS Emajõe Veevärk on teavitanud Terviseametit Alatskivi aleviku joogivee kvaliteedi muutusest.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega, sellega seoses teostame Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist. Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks palume Alatskivi aleviku ühisveevärgi veetarbijatel KEETMATA VETT SÖÖGIKS JA JOOGIKS MITTE TARBIDA. LÄBIKEEDETUD VESI EI KUJUTA OHTU!

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Skip to content