Vinni valla, Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekt on saanud toetuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse programmist summas kuni 407 250 eurot. Projekti kogu eelarve on 814 500 eurot, millest omafinantseering on 50 % projekti kogumaksumusest.

Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on sõlmitud töövõtuleping projekteerimise- ja ehitustöödeks AS Viimsi Keevitusega. Läbiviidud riigihanke alusel kujunes töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta 764 424,15 eurot.

Töövõtulepingu alusel rekonstrueeritakse ja laiendatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorud Viru-Jaagupi alevikus osaliselt Kaasiku, Kesk, Kuuse, Kase, Pärna, Pihlaka, Kooli, Koeravere tee, Müta tee, Puu, Rahu tänavale.  Uute torustike rajamisega paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kättesaadavus.

Ehitustööde käigus rajatakse uus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik kõigi projekteerimispiirkonna kinnistute liitumispunktideni. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad AS Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes AS Emajõe Veevärgi loal.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.

Projekti elluviimise tähtaeg on 20.06.2025.

Projekti “Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

   

Skip to content