Elva valla, Puhja asula ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekt on saanud toetuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse programmist summas 800 645,04 eurot. Projekti kogu eelarve on 1 601 290,08 eurot, millest AS Emajõe Veevärk poolne omafinantseering on 50 % projekti kogumaksumusest.

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on sõlmitud töövõtuleping projekteerimise- ja ehitustöödeks OÜ Sanbruno. Läbiviidud riigihanke alusel kujunes töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta 1 402 520,27 eurot.

Töövõtulepingu alusel rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorud Puhja asulas osaliselt Õhtu, Muru, Saare tee, Tiide tee, Viljandi tee, Reku tee, Lemmatsi tee ja Hommiku tänavale.  Uute torustike rajamisega paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kättesaadavus.

Ehitustööde käigus rajatakse uus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik kõigi projekteerimispiirkonna kinnistute liitumispunktideni. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad AS Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes AS Emajõe Veevärgi loal.

Projektipiirkonnas on alustatud geoaluse mõõdistustöödega. Lähiajal alustab projekteerija (Altren Projekt OÜ) kontakteerumist kinnistute omanikega torustike paiknemise ja liitumispunktide kooskõlastamise eesmärgil.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.

Projekti viiakse ellu ajavahemikul 02.10.2023 – 30.06.2025.

Projekti “Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp” toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

 

 

 

 

Skip to content