Puhja alevikus algab esmaspäeval, 17. juunil 2024 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus. Lepinguline tööde valmimise lõpptähtaeg on 31. mai 2025.

Tööde tellijaks on AS Emajõe Veevärk, ehitustöid teostab OÜ Sanbruno.

Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustik rajatakse Õhtu, Muru, Saare tee, Tiide tee, Viljandi tee, Reku tee, Lemmatsi tee ja Hommiku tänavatele. Uued torustikud rajatakse iga projektipiirkonda jääva kinnistu liitumispunktideni, milleks on üldjuhul kinnitupiir.

Kaevetöid alustab töövõtja Õhtu ja Muru tänavatest. Töövõtja kontakteerub üldjuhul enne töödega alustamist kõigi tänaval asuvate kinnistute esindajatega ja lepib kokku ehituse ajal kinnistule ligipääsu võimalused.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

 

Kontaktid:

OÜ Sanbruno, Janari Mändla, tel 5690 0755, e-post: janari@sanbruno.ee

AS Emajõe Veevärk, Margus Sinimäe, tel 5197 7925, e-post: margus.sinimae@evv.ee

 

Puhja ÜVK ehitustööde ajagraafik Lisa 1 Puhja YVK ehitustööde ajagraafik 2

NB! Ajagraafikut korrigeeritakse iga kuu tagant vastavalt tööde edenemisele.

Skip to content