Tähtis Teade Alatskivi aleviku ühisveevärgi joogivee hetkeolukorrast.

AS Emajõe Veevärk annab teada Alatskivi aleviku ühisveevärgi joogivee hetkeolukorrast.

AS Emajõe Veevärk teostas puurkaevu manteltoru läbiva lekkiva adapteri vahetuse ning seejärel ka puurkaevu desinfitseerimise.

19.09.2023 toimub lisadesinfitseerimine puurkaevule ning AS Emajõe Veevärk jätkab Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist kuni nõuetele vastava joogivee tagamiseni.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Tabivere aleviku ühisveevärgi vesi vastab nõuetele!

Lugupeetud Tabivere aleviku ühisveevärgi tarbijad!

Anname teada, et AS Emajõe Veevärk poolt Tabivere aleviku ühisveevärgist tehtud kolme järjestikuse seirega võetud analüüside tulemustel vastab ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

AS Emajõe Veevärk jätkab pidevat veekvaliteedi kontrolli. Võimalikest muutustest teavitame teid koheselt.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Alatskivi aleviku veekvaliteet – vett tarbida keedetult!

Lugupeetud Alatskivi aleviku ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 29.08.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud mikrobioloogiliste näitajate osas. AS Emajõe Veevärk on teavitanud Terviseametit Alatskivi aleviku joogivee kvaliteedi muutusest.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega, sellega seoses teostame Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist. Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks palume Alatskivi aleviku ühisveevärgi veetarbijatel KEETMATA VETT SÖÖGIKS JA JOOGIKS MITTE TARBIDA. LÄBIKEEDETUD VESI EI KUJUTA OHTU!

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Skip to content