juuni 2013 – GIS-i hankeleping

aprill 2013 – Palamuse aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd

aprill 2013 – Projekti avaseminar Mustvees

veebruar 2013 – Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd

märts 2012 – Piiriülese koostööprojekti rahastamisleping sai allkirjad

oktoober 2012 Piiriülese koostööprojekti konsultatsiooniteenuse ja omanikujärelevalve lepingud said allkirjad

Mujal avaldatud projektiga seonduvad artiklid

Programmi kodulehe aadress http://www.estlatrus.eu

EuropeAid Co-operation Office kodulehe aadress http://ec.europa.eu/europeaid/index en.htm


“Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt projekti partnerite ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”

Skip to content