juuni 2013 – GIS-i hankeleping

aprill 2013 – Palamuse aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd

aprill 2013 – Projekti avaseminar Mustvees

veebruar 2013 – Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd

märts 2012 – Piiriülese koostööprojekti rahastamisleping sai allkirjad

oktoober 2012 Piiriülese koostööprojekti konsultatsiooniteenuse ja omanikujärelevalve lepingud said allkirjad

Mujal avaldatud projektiga seonduvad artiklid

Programmi kodulehe aadress http://www.estlatrus.eu

EuropeAid Co-operation Office kodulehe aadress http://ec.europa.eu/europeaid/index en.htm


“Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt projekti partnerite ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”