Peipsiääre valla, Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike laiendamise projekt „Kallaste city WMP“ (ER210) on saanud toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020) summas 299 700 eurot. AS Emajõe Veevärk ja Peipsiääre Vallavalitsuse koostöös elluviidava projekti kogu eelarve on 333 000 eurot millest omafinantseering kokku 33 300 eurot.

Peipsiääre valla, Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike laiendamiseks on sõlmitud töövõtuleping projekteerimise- ja ehitustöödeks osaühinguga Mihkel X. Riigihankel kujunenud töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta on 359 990 eurot.

Töövõtulepingu alusel rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud Kallaste linnas Kiriku tänavale ning osaliselt ka Staadioni, Jaani, Oja, Õnne, Sadama ja Lepiku tänavatele. Uute torustike rajamisega paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kättesaadavus ja kvaliteet. Peale torustike ehitust on elanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee- ja kanalisatsiooni teenusega.

Tööde käigus rajatakse veetoru koos maakraaniga ja kanalisatsioonitoru kinnistu piirini ning lõpetatakse otsakorgiga. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad AS Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes AS Emajõe Veevärgi loal.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda aktsiaselts Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda aktsiaselts Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 22.06.2023 kuni 21.12.2023. Teekatted taastatakse lõplikult mai 2024.

Projekti ER210 „Kallaste city WMP“ kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Emajõe Veevärk ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Skip to content