AS Emajõe Veevärk viis ellu projekti „AS Emajõe Veevärk kaasajastatud kaugjälgimisüsteemi laiendamine ja hädaolukordades elutähtsa teenuse kättesaadavuse parandamine kohalikule elanikkonnale“ (ER 191) Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi toel (Estonian EU external border programme 2014-2020). Projekti käigus viidi läbi vee-ettevõtte automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi arendustööd, visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil, soetati varustust toimekindluse parendamiseks ning viidi läbi õppereise ja infoseminare teadmiste vahetuseks ja täiendamiseks.

AS Emajõe Veevärk automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustööd

Projekti käigus viidi ellu SCADA platvormi vahetusprojekti arengukava alusel kirjeldatud arendustööd. Arendustööde järgselt tekkis võimalus AS-i Emajõe Veevärk koostööpartneritele lubada SCADA ligipääs projektide elluviimise ajal vaid projekti hõlmavate objektide jälgimis- ja juhtimisvõimalustele.  See tähendab, et koostööpartneritel puudub edaspidi ligipääs mittevajalikele objektidele SCADAs ja selle tulemusena väheneb toimekindluse poole pealt oluliselt turvarisk ning paraneb andmete konfidentsiaalsus.

Lisaks loodi kõikide AS Emajõe Veevärk poolt hallatavatele joogiveepuhastitele (91tk) summaarne sisend- ning väljundkulude kalkulatsioon koos graafikuga. Selle abil saab vee-ettevõte edaspidi ühtse ülevaate veetarbimise trendidest ja erinevustest, näiteks argipäeva-nädalavahetuse või ka suve-talve võrdluses.

Foto 1. Scada joogiveepuhasti arendustöö vaade

 

Skip to content