AS Emajõe Veevärk aktsionärid on Alatskivi vald, Avinurme vald, Elva linn, Haaslava vald, Kallaste linn, Kambja vald, Konguta vald, Laeva vald, Luunja vald, Meeksi vald, Mäksa vald, Nõo vald, Palamuse vald, Puurmani vald, Puhja vald, Rannu vald, Rõngu vald, Tabivere vald, Tartu vald, Tähtvere vald, Vara vald ja Ülenurme vald.

 

AS Emajõe Veevärk loodi Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil kasumit taotleva vee-ettevõttena, et muuhulgas tagada Euroopa Liidu (EL) poolt rahastatavas Emajõe-Võhandu valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektis  (numbriga 2004/EE/16/C/PE/007)osalevatele omavalitsustele maksimaalne toetus EL Ühtekuuluvusfondi poolt.

Aktsiaseltsi tegevusalad on põhikirja järgselt sõnastatud nii:

· Klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja tehnilise veega ning joogivee puhastus;

· Klientide heitvee ärajuhtimine ja puhastamine;

· Joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs;

· Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete projekteerimine ja ehitus, teenindus, korrashoid, rekonstrueerimine ja remont;

· Veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont;

· Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine;

· Veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid.

Skip to content