Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine algab 21.08.2023

Hea Klient!

Tammistu külas algavad 21.08.2023 kuupäeval vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd, mis kestavad novembri keskpaigani. Töid teostatakse etapiti ning ajutine liikluskorraldus on muutuv.

Tööde käigus võib esineda ka ajutisi veekatkestusi.

Töid teostab Wesico Project OÜ. Töövõtja esindaja Aivar Käis, 502 3563, aivar@wesico.ee.

Liikluskorralduse eest vastutab Raigo Rammul, 5553 1335.

Tööde tellija AS Emajõe Veevärk, tellija esindaja Edvin Udras, 525 8326, edvin@evv.ee.

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56, 50106

tel: +372 731 1840 | evv@evv.ee | www.evv.ee

Skip to content