Käesolevaga teavitab AS Emajõe Veevärk oma Tarbijaid uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest. Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 28.02.2024 otsusega nr 9-3/2024-003 ning hakkavad kehtima alates 01.04.2024.

 

 AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkond Hind alates 01.04.2024
Nr Elva, Jõgeva, Kambja, Kastre, Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Räpina, Tartu ja Vinni valla tarbijatele: hind €/m3 käibemaksuta hind €/m3 käibemaksuga
1. tasu vee eest 1,782 2,174
2. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp 2,525 3,081
3. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp (vastavalt reostusnäitajatele) 3,314 4,043

 

Üleüldise hinnatõusu taustal on kallinenud enamik tegevuskulusid. Tarbijahinnaindeksi muutus viimastel aastatel on toonud paratamatult kaasa veehinnas sisalduvate põhjendatud kulude kasvu. Kvaliteetse teenuse pakkumiseks on vajalik nende kulude katmine teenusehinnas.

Skip to content