AS Emajõe Veevärk on 2004. aastal 22 omavalitsuse poolt loodud organisatsioon.  

Ettevõte osutab veeteenust 70 asulas, mis asuvad 3 maakonna 21 omavalitsuses.

Ettevõtte eesmärgiks on tagada jätkusuutlik majandamine läbi kvaliteetse veeteenuse pakkumise ning ressursisäästliku tarbijakäitumise juurutamine. 

Ettevõte on Eesti Vee-ettevõtete Liidu liige.

 

UUDISED/ EVEL pressiteated

* Emajõe Veevärk paigaldab klientidele kaugloetavad veearvestid. 

Loe lähemalt arvestite ühishankes osalemisest ja teiste positiivsetest kogemustest.

 
  
   

AVARIITELEFON 
515 5077

     
 

NÄITUDE
TEATAMINE

     
  AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56 (kolmas korrus)
51013 TARTU

E-post:   evv@evv.ee
Telefon: +372 731 1840
Faks:      +372 731 1841