AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust 92 asulas, mis asuvad 4 maakonna 13 omavalitsuses.

Ettevõtte tegevuse nõuetelevastavust kontrollivad pidevalt Terviseamet, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Konkurentsiamet, Tööinspektsioon ja veel hulgi erinevaid organisatsioone.