ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013

 

Projekt „Water Management Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes“ (ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18)