Lugupeetud Vetiku küla ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et Vetiku küla ühisveevärgi joogivesi ei vasta Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele Coli-laadsete bakterite osas. Vetiku küla ühisveevärgis oli Coli-laadsete bakterite sisaldus 12 PMÜ/100 ml.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega. Veeteenuse tarbimiseks viime esimesel võimalusel Vetiku asulasse veemahuti, kust hakkame nõuetele vastavat vett klientidele juhtima – tarbijad saavad veeteenuse tavapärasel viisil. Eelnevalt desinfitseerime kogu ühisveevärgi klooriga ning seetõttu võib alguses joogivees tunda kloori lõhna. AS Emajõe Veevärk kinnitab, et joogivees olev kloori sisaldus ei ole inimesele ohtlik.

Vee taastamise järel palume klientidel võimalikult palju lasta veel kraanist joosta (~500 liitrit). Võimalusel palume keerata kõik veekraanid lahti ning lasta veel suure survega joosta. AS Emajõe Veevärk soovitab mõneks päevaks keerata boilerid maksimumtemperatuurile.

AS Emajõe Veevärk ei küsi alates tänasest (29.10.2019) Vetiku küla klientidelt veeteenuse eest raha, kuni uue info saabumiseni.

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele!

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Seotud postitused
Skip to content