Lugupeetud Kliendid!

Vastavalt Vinni Vallavolikogu 31.10.2019 otsusele nr 29 alustab 01.01.2020 Vinni vallas Roela ja Tudu alevikes ning Küti, Lepiku ja Ulvi külades ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni teenuse osutamist AS Emajõe Veevärk.
Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-3/13-011 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt Roela ja Tudu alevike ning Küti, Lepiku ja Ulvi külade elanikele alates 01.01.2020 järgmised teenuste hinnad:

Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
Kanalisatsioon: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

Lepingute sõlmimiseks saab avaldusi esitada meie kodulehel: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/
Pärast iseteenindusse registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile kinnitusmeil. Pärast konto kinnitamist logige iseteeninduskeskkonda sisse ning valige Avaldused – Lepingu muutmise avaldused – Operaatori vahetus. Täpsem info lepingute vormistamisest saadetakse ka eraldi infokirjaga veel käesoleval aastal ja avaldatakse valla häälekandjas.

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Skip to content