Lugupeetud Tabivere aleviku ühisveevärgi tarbijad!

Anname teada, et AS Emajõe Veevärk poolt Tabivere aleviku ühisveevärgist tehtud kolme järjestikuse seirega võetud analüüside tulemustel vastab ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

AS Emajõe Veevärk jätkab pidevat veekvaliteedi kontrolli. Võimalikest muutustest teavitame teid koheselt.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Skip to content