AS Emajõe Veevärk  juhib kõikide klientide tähelepanu Eestis valitsevate talvekülmade tõttu hoonete torustikele ja veesõlmedele tekkida võivatele külmakahjudele.

Tuletame meelde, et veearvesti asukohas ei tohi temperatuur langeda alla +4°C, et vältida veearvesti külmumist.

Väljavõte AS Emajõe Veevärk üldised tehnilised tingimused kinnistusisesele vee- ja kanalisatsioonitaristule:

2.3. Veemõõdusõlmele (vt Lisas) esitatavad tingimused:

2.3.5. Ruum peab olema ligipääsetav, võimalusel ventilatsiooniga, kuiv ja veearvesti asukoht peab olema valgustatud ning küllaldaselt soojustatud (minimaalselt +4ºC), et vältida veearvesti külmumist. Võimalusel tuleb näha ette põrandasse sulgemisvõimalusega trapp;

 

Veearvesti külmumise vältimiseks palume Teil koheselt kontrollida üle ja tagada minimaalne nõutud temperatuur veearvesti asukohas.

 

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Skip to content