Lugupeetud Laeva küla ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 21.07.2021 kuupäeva seisuga ei vasta Laeva küla ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele mikrobioloogia osas. AS Emajõe Veevärk on teavitanud Terviseameti Lõuna regionaalosakonda Laeva küla joogivee kvaliteedi muutusest.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega, sellega seoses teostame Laeva joogiveepuhasti mahutite pesu. Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks palume Laeva küla ühisveevärgi veetarbijatel KEETMATA VETT SÖÖGIKS JA JOOGIKS MITTE TARBIDA. LÄBIKEEDETUD VESI EI KUJUTA OHTU!

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Seotud postitused
Skip to content