Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumiühendid. Kaltsium ja magnesium on inimese organismile vajalikud elemendid, mistõttu puudub kareduse jaoks joogivees piirnorm. Samas on vees lahustunud soolad probleemiks tehnilistele seadmetele nn. katlakivi näol. Katlakivi sadestub vee kuumutamisel veega kokkupuutuvate seadmete pindadele. Seega, mis on hea inimesele, ei pruugi sobida tehnikale ja vastupidi.

Eestis on joogivesi enamasti optimaalse üldkaredusega (4-8 mg-ekv/l). AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonna joogivee karedus on 3,8-14 mg-ekv/l. Vee kareduse mõõtühikuid on mitmeid. Eestis kasutatakse vee kareduse näitajana mg-ekv/l.

Vesi üldkaredusega kuni 3,5 mg-ekv/l on pehme vesi. 

Vesi üldkaredusega kuni 3,5-7 mg-ekv/l on keskmise karedusega vesi. 

Vesi üldkaredusega 7-10 mg-ekv/l on kare vesi.

Joogiveeks ei soovitata vett, mille üldkareduseks on alla 3 mg-ekv/l.