Lugupeetud Kavastu küla ühisveevärgi tarbijad

AS Emajõe Veevärk annab teada, et Kavastu küla ühisveevärgi joogivesi ei vasta Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele mangaani osas.

AS Emajõe Veevärk rakendab vajalikud abinõud joogivee kvaliteedi parandamiseks. Esimesel võimalusel teavitame tulemustest ka tarbijaid.

Kõrgenenud mangaaani sisaldus ei kujuta tervisele ohtu, kuid halvendab vee omadusi, eelkõige võib kaasneda ebameeldiv maitse ja värvus.

Tulenevalt joogivee kvaliteedi mittevastavusest nõuetele ei esita AS Emajõe Veevärk perioodil alates 01.07.2019 kuni nõuetele vastava joogivee tagamiseni Kavastu küla ühisveevärgi klientidele veeteenuse osutamise eest arvet. Arve väljastatakse vaid kanalisatsiooniteenuse osutamise eest.

Täiendavaid selgitusi jagab vajadusel AS Emajõe Veevärk tootmisosakonna spetsialist-kontroller Kai Kattai telefonil 7311844.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Skip to content