31.07.2020. AS Emajõe Veevärk alustab kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimist ning objektide visualiseerimist. Link: https://www.evv.ee/scadapressiteade/

Skip to content