30.08.2022 AS Emajõe Veevärk kaugjälgimis-, kaameravalve- ja juhtimissüsteem (SCADA) uuendus ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendus Link: AS Emajõe Veevärk kaugjälgimis-, kaameravalve- ja juhtimissüsteem (SCADA) uuendus ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendus – Emajõe veevärk (evv.ee)

09.06.2022 Lühiülevaade AS Emajõe Veevärk uuendatud kaameravalve süsteemist ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendustest Link: https://www.evv.ee/luhiulevaade-as-emajoe-veevark-uuendatud-kaameravalve-susteemist-ja-elva-joogiveepuhasti-automaatikalahenduse-taiendustest/

11.11.2021 Lühiülevaade AS Emajõe Veevärk uuendatud kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemist (SCADA) Link: https://www.evv.ee/luhiulevaade-as-emajoe-veevark-uuendatud-kaugjalgimis-ja-juhtimissusteemist-scada/

10.09.2021 AS Emajõe Veevärk tellimusel valmis ettevõtte kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimise ning objektide visualiseerimise projekt. Link: AS Emajõe Veevärk tellimusel valmis ettevõtte kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimise ning objektide visualiseerimise projekt – Emajõe veevärk (evv.ee)

31.07.2020. AS Emajõe Veevärk alustab kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimist ning objektide visualiseerimist. Link: https://www.evv.ee/scadapressiteade/

Skip to content