Käesolevaga teavitab AS Emajõe Veevärk oma Kliente uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest, lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141. Veeteenuse hinna kehtestamine.

Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 10.10.2022 otsusega nr 9-3/2022-041 ja hakkavad kehtima alates 01.12.2022.a. (hinnad ühe m3 kohta eurodes).

Olukorras, kus inflatsioon on ligikaudu 25% ja kõrge elektrienergia hind püsib, ei kata kehtivas veeteenuse hinnas sisalduv Konkurentsiameti poolt heakskiidetud elektrienergia hind endiselt üldhuvi- ja elutähtsa teenuse tagamiseks vajalikke põhjendatud kulusid.

Elektrikulu osakaal moodustab joogivee puhastamise, tarbijani toimetamise, reovee ärajuhtimise ja puhastamise kuludest ligikaudu 45 protsenti ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev elutähtsa teenuse osutamine, tuleb AS-il Emajõe Veevärk kulude katmiseks taas veeteenuse hinda muuta. Eesti Vee-ettevõtete Liit on teinud avaliku pöördumise Riigikogule selleks, et elutähtsa teenuse osutajad saaksid stabiilne elektrienergia hinna, mis peataks ka veeteenuse hinnatõusu. AS-il Emajõe Veevärk ei ole olnud võimalik stabiilset elektrihinda kindlustada kuna ettevõte on riigihanke kohustuslane ning üksi elektrienergia müüja ei suuda fikseeritud hinnapakkumist jõus hoida üle 1 päeva, mis tulenevalt riigihanke reeglitest ei võimalda meil elektrienergia ostmiseks lepingut sõlmida.

Skip to content