Lugupeetud Alatskivi aleviku ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 29.08.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud mikrobioloogiliste näitajate osas. AS Emajõe Veevärk on teavitanud Terviseametit Alatskivi aleviku joogivee kvaliteedi muutusest.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega, sellega seoses teostame Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist. Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks palume Alatskivi aleviku ühisveevärgi veetarbijatel KEETMATA VETT SÖÖGIKS JA JOOGIKS MITTE TARBIDA. LÄBIKEEDETUD VESI EI KUJUTA OHTU!

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Skip to content