T E A D E

Anname teada, et vastavalt 11.03.2020 Emajõe Veevärk AS ja Germanfort OÜ vahel sõlmitud varade üleandmise-vastuvõtmise lepingule alustame alates 01.04.2020 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste osutamist Kastre vallas Haaslava külas Jõe piirkonnas.

Veeteenuse osutamiseks tuleb sõlmida teenuste osutamise leping. Teenuste osutamise lepingus on kirjeldatud kõik tarbimisega seotud tingimused (kes veeteenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved, kas kasutatakse kastmisvett jms). Lepinguid hakkame välja saatma esimesel võimalusel meile üleantud andmete alusel. Palume meid informeerida, kui soovite lisaks peaarvestile kasutada ka kastmisveearvestit!

Lähtuvalt seadusandlusest sõlmime me lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu sõlmimisel juhatuse liige või volitatud esindaja.

Soovitame Teil vormistada end kasutajaks meie iseteeninduskeskkonnas: https://iseteenindus.evv.ee/login

Iseteenindusse saab konto luua ID-kaardi või mobiil-ID abil ning tulevikus on sealt leitavad kõik konkreetse kliendiga seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo.

Kasutatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest esitame arveid 1 kord kuus e-posti teel või kliendi soovil posti teel, vastavalt kauglugemissüsteemist saadud veearvesti näidule.
Esimesel võimalusel vahetame välja ka klientide praeguse veearvesti ja paigaldame asemele kaugloetava veearvesti. Seni palume mehaanilise veearvesti näit teatada meile hiljemalt iga kuu 3ndaks kuupäevaks meie iseteeninduse, kodulehe, e-posti (arvesti@evv.ee või evv@evv.ee) või telefoni teel: 7311840.

Majapidamise peamise veearvesti vahetus kaugloetava vastu on kliendile tasuta. Kui klient soovib lisaks veel kastmis- või kaevuveearvestit, siis pakume tasulist kaugloetavat veearvestit, mille paigaldus ja materjal on kliendi kulul ning hinnanguliselt on selle maksumus 150 eurot.
Kaugloetav arvesti vabastab Teid kohustusest saata meile igakuiselt veenäite. Samuti saadab kaugloetav veearvesti meile ka info, kui sellel on oht külmumisele või kui hoones on leke.
Asjakohane info saadetakse esimesel võimalusel ka kliendile, et kahjud veetarbijale oleksid väiksemad.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 on kehtestatud AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele teenuste hinnad alljärgnevalt:

Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

Antud hinnakiri hakkab Teile kehtima alates 01.05.2020, aprillis tarbitud teenuste hind ei muutu.

Tegusat koostööd soovides

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Skip to content