Vastavalt Konkurentsiameti 17.10.2017 tehtud otsusele nr 9-3/2017-007 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.01.2018 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

Elva linna tarbijatele:

 1. Vesi elanikele: 1,146 €/m3 käibemaksuta; 1,375 €/m3 koos käibemaksuga
 2. Vesi ettevõtetele: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
 3. Kanalisatsiooniteenus elanikele: 1,262 €/m3 käibemaksuta; 1,514 €/m3 koos käibemaksuga
 4. Kanalisatsiooniteenus ettevõtetele: 1,662 €/m3 käibemaksuta; 1,994 €/m3 koos käibemaksuga

——————————————————————————————————————————————————————–

Elva reoveekogumisala Käärdi (Elva vald), Metsalaane, Kurelaane (Elva vald), Vissi ja Uuta (Nõo vald) tarbijatele:

 1. Vesi: 1,170 €/m3 käibemaksuta; 1,404 €/m3 koos käibemaksuga
 2. Kanalisatsiooniteenus: 1,386 €/m3 käibemaksuta; 1,663 €/m3 koos käibemaksuga

——————————————————————————————————————————————————————–

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.08.2013 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

Elva, Jõgeva, Kambja, Kastre, Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Põltsamaa, Räpina, Tartu valla ja Tartu linna tarbijatele:

 1. Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
 2. Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga
 3. Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,116 €/m3 käibemaksuta; 2,539 €/m3 koos käibemaksuga

 

  Reostusnäitaja I reostusgrupp II reostusgrupp Maksimaalne piirkontsentratsioon
1 Hõljuvaine mg/l kuni 240 241-800 üle 800
2 BHT7 mg/l kuni 600 601-1400 üle 1400
3 Üldfosfor mg/l kuni 5 6-15 üle 15
4 Üldlämmastik mg/l kuni 25 26-75 üle 75
5 PH 6,0…9,0 6,1…9,0 alla 6,0 ja üle 9,0
6 Rasvad mg/l kuni 50 51-160 üle 160
7 Naftasaadused mg/l kuni 0,5 0,51-1 üle 1
8 KHT7 mg/l kuni 500 500-1000 üle 1000

——————————————————————————————————————————————————————–

Vastavalt Vinni valla (endine Laekvere vald) poolt korraldatud riigihankele „Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kontsessiooni andmine Laekvere valla tegevuspiirkonnas “number 186110 osutus majanduslikult soodsaimaks aktsiaseltsi Emajõe Veevärk poolt 22.06 2017 tehtud pakkumus (ID nr.146036) järgmiste teenuste hindadega:

 1. Vesi: 1,98€/m3 käibemaksuta; 2,38€/m3 koos käibemaksuga
 2. Kanalisatsiooniteenus: 2,14€/m3 käibemaksuta; 2,57€/m3 koos käibemaksuga