Vastavalt Konkurentsiameti 10.12.2021 tehtud otsusele nr 9-3/2021-012  on kehtestatud AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.02.2022 teenuste hinnad alljärgnevalt:

Nr. Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva linn hind käibemaksuta hind käibemaksuga
1. tasu vee eest 1,331 1,597
2. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp 1,938 2,326
3. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 2,664 3,197
Nr. Elva linna tegevuspiirkond hind käibemaksuta hind käibemaksuga
1. tasu vee eest elanikele 1,313 1,576
2. tasu vee eest ettevõtetele 1,365 1,638
3. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest elanikele 1,868 2,242
4. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ettevõtetele 2,148 2,578
5. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 2,664 3,197

——————————————————————————————————————————————————————–

  Reostusnäitaja I reostusgrupp II reostusgrupp Maksimaalne piirkontsentratsioon
1 Hõljuvaine mg/l kuni 240 241-800 üle 800
2 BHT7 mg/l kuni 600 601-1400 üle 1400
3 Üldfosfor mg/l kuni 5 6-15 üle 15
4 Üldlämmastik mg/l kuni 25 26-75 üle 75
5 PH 6,0…9,0 6,0…9,0 alla 6,0 ja üle 9,0
6 Rasvad mg/l kuni 50 51-160 üle 160
7 Naftasaadused mg/l kuni 0,4 0,5-2 üle 2
8 KHT7 mg/l kuni 500 500-1000 üle 1000

 

 

 

Skip to content