AVARIITELEFON 515 5077

 

KKM

http://www.envir.ee/

 

KIK

http://www.kik.ee/

 

KOVid

http://www.alatskivi.ee/

http://www.avinurme.ee/

http://www.elva.ee/

http://www.haaslava.ee/

http://www.kallaste.ee/

http://www.kambja.ee/

http://vald.konguta.ee/

http://www.laeva.ee/laevavald.htm

http://www.meeksi.ee/

http://www.maksavald.ee/

http://www.nvv.ee/

http://www.palamuse.ee/

http://www.puhja.ee/

http://www.puurmani.ee/

http://www.rannu.ee/

http://www.rongu.ee/

http://vald.ylenurme.ee/

http://www.tabivere.ee/

http://www.tartuvv.ee/

http://www.varavald.ee/

http://www.interest.ee/ilmatsalu/

http://www.luunja.ee/

 

Eesti Vee-ettevõtete Liit

www.evel.ee

 

www.struktuurifondid.ee

www.recestonia.ee/EL/index.html#uus2


Riigiteataja seaduste-määruste jaoks

www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp


Veeseadus 
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=874375

 

Tähelepanu! Järnevatel viidetel võib olla redaktsioonide muudatusi. Kehtiva redaktsiooni saamiseks vajutada avaneva lehe paremas ülanurgas asetsevat nuppu "Hetkel kehtiv".

 

Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=755483

 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=237268

 

Keskkonnajärelvalve seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=898524

 

Saastatuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=874306

 

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=181849

Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=924708

Keskkonnatasude seadus
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=969301

Veearvestite nõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1028889

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=918139

 

 

Sõbra 56, Tartu    |    Telefon: +372 731 1840    |    Faks: +372 731 1841    |    E-post: evv(ät)evv.ee